ภารกิจอันมุ่งมั่นและค่านิยมของ CP International

ภารกิจอันมุ่งมั่นและค่านิยมของชาว CP International

ภารกิจที่พวกเราชาว CP International มุ่งมั่นในการกระทำและค่านิยมโดยรวมของพวกเราก็คือ การช่วยสร้างอนาคตที่ดีและสดใสกว่าให้กับผู้คน

ค่านิยมหลักของ CP International

1. มีความเชื่อมั่น และพร้อมลงทุนในบุคคลากรของเรา

ที่ CP International เรามีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรของเราคือสินทรัพย์อันล้ำค่ามากที่สุดของทางบริษัท เมื่อลูกค้าของเราต้องการให้เราช่วยทำสิ่งใด พวกเขาไม่ได้เพียงแต่เลือกที่จะเดินทางควบคู่ไปกับบริษัทของเราเท่านั้น หากแต่พวกเขายังกำลังเดินทางเคียงข้างและประสานงานกับทีมงานที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของเราที่สามารถสัมผัสได้จริง ไม่ใช่คุยกับคอลเซ็นเตอร์ที่มีแต่เครื่องคอยรับอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ในการทำงานประจำวันของพวกเรา เราอาจต้องใช้เวลาค้นคว้าทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของสถาบันและองค์กรต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องให้กับลูกค้าของเรา แต่ท้ายที่สุดแล้ว ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ผู้คน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับผู้คนมาก โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราก่อนนั่นเอง
นั่นหมายความว่า ทางบริษัทเรายินดีที่จะลงทุนในการฝึกอบรมบุคคลากรของเราให้เก่ง เพื่อพนักงานของเราจะได้ให้บริการเหนือความคาดหมายของลูกค้าที่จะได้รับจากบริษัทอื่นๆโดยเฉลี่ยทั่วไปในสายอาชีพเดียวกัน เราคาดหวังให้บุคคลากรของเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมสูง อีกทั้งเรายังส่งเสริมให้บุคลากรของเราตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับลูกค้าของเราแล้ว นั่นก็หมายความว่าพวกเขาสามารถพูดคุยกับบุคคลากรที่มีตัวตนจริง – ซึ่งอาจจะเป็นคนที่ช่วยลูกค้าคนนี้ทำงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดลอดฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ งานแปลเอกสาร หรือการขอวีซ่าโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ทำมาหากินในอีกประเทศหนึ่งอย่างถาวรก็ตาม โดยลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์จริง พร้อมทั้งการบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยความรวดเร็วกว่า และเกิดความซับซ้อนน้อยกว่า

2. ทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สำหรับพวกเราชาว CP International สิ่งสำคัญที่สุดของการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานบริการระดับมืออาชีพนี้ ก็คือการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ในที่สุดตัวเราเองต้องมีความรับผิดชอบต่อการส่งมอบสิ่งที่เราได้สัญญาไว้กับลูกค้าของเรา – ไม่ว่าจะเป็นงานยื่นขอวีซ่า หรือการแปลเอกสารให้สำเร็จเรียบร้อย
นั่นก็หมายความว่า เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบมาตรฐานงานที่มีคุณภาพสูงที่มาพร้อมกับความถูกต้องและรวดเร็ว โดยให้โอกาสบุคคลากรของเราในการหาทางออกและวิธีแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราทุกท่านด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ และทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเต็มความสามารถ
สำหรับลูกค้าของเราแล้ว นั่นก็หมายความว่าพวกเขาจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่ยินดีทำงานให้พวกเขาเกินกว่าหน้าที่ตามปกติจะเรียกร้อง อีกทั้งทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี สมกับที่ลูกค้าคาดหวังในบริการที่ดีเยี่ยมและตรงต่อเวลา และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราพยายามที่จะส่งมอบสิ่งที่เราได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้าของเราไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้

3. การทำงานกันเป็นทีม

  

ที่ CP International เราทุกคนต่างช่วยกันอุ้มชูและยกระดับเพื่อนร่วมงานของเราให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปพร้อมๆกันทั้งทีม เราต่างเรียนรู้จากประสบการณ์และความชำนาญของแต่ละคนในการบริการลูกค้าของเราให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น เราเชื่อในเรื่องของการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้จากกันและกัน
สำหรับลูกค้าของเราแล้ว นั่นก็หมายความว่า เมื่อพวกเขาได้มาเป็นลูกค้าของ CP International พวกเขาก็จะได้รับผลประโยชน์อันล้ำค่าจากความรู้และประสบการณ์ที่สะสมกันมาจากทีมงานของเราทั้งทีม ในการช่วยกันดูแลเรื่องของพวกเขา ไม่ว่าเคสของเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ที่มีความเป็นไปได้สูงก็คือ จะต้องมีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเราที่ได้เคยสัมผัสและผ่านการแก้ไขปัญหาทำนองเดียวกันนี้มาก่อนแล้ว และเรามีแนวทางแก้ไขปัญหาให้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือพลังแห่งการทำงานกันเป็นทีมอย่างแท้จริง และข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจน ก็คือ ลูกค้าได้ที่ปรึกษามืออาชีพทั้งบริษัทที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือกับเขา แทนที่จะใช้แค่ที่ปรึกษาที่ทำงานเพียงตัวคนเดียวหัวเดียวในการให้คำแนะแนวการศึกษาต่อ หรือวีซ่าโยกย้ายถิ่นฐานแก่เขา – เพราะทีมของเรามีทั้งความรู้และประสบการณ์ พร้อมความชำนาญและสมรรถนะที่จะนำมาใช้เพื่อช่วยลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี


ถ้าคุณมีความเชื่อที่เหมือนกับเราและสนใจทำงานกับเรา โปรดดูวิธีการสมัครที่นี้ ทำงานกับ CP International