“คุณปิ๊ปกับคุณคริส ไปร่วมฉลองวันชาติออสเตรเลียกับสถานทูตออสเตรเลีย

ที่ โรงแรมเอราวัณ เมื่อวันที่ 24 มค 2020 ถ่ายภาพร่วมกับท่านเอกอัครราชทูตออสเตรเลียและภรรยา

กับท่านทูตพาณิชย์ คุณซูซาน และคุณเอ๋ เจ้าหน้าที่ Austrade ทั้งสวยทั้งเก่ง