ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

 

 

 

ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวของท่านมีความสุขสมปรารถนา

 

 

 

 

 

ซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล