ออสเตรเลียประกาศ LOCKDOWN และสั่งงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นระหว่างรัฐ

 

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ออสเตรเลียเริ่มประกาศใช้มาตรการคล้ายไทย คือการประกาศปิดสถานที่ต่างๆ และบริการรวมทั้งชายหาดที่มักมีคนไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากโดยมีระยะเวลาบังคับใช้อย่างน้อย 6 เดือนจากนี้ไปจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ

สถานที่ที่งดให้บริการ ได้แก่ Pubs, Clubs, Cinemas, Casinos, Indoor places of worship, Gyms, Indoor sporting venues ให้ออกบ้านเฉพาะเวลาจำเป็น เพื่อซื้อของใช้ อาการ ยา และไปทำงานเท่านั้น

สถานที่ยังเปิดบริการ ได้แก่ Supermarkets, Banks, Petrol stations, Pharmacies, Hotels, Convenience stores, Freight & Logistics, Food delivery, Bottle shops, Hairdressers and Beauticians ในส่วนของร้านอาหารและคาเฟ่ให้ซื้อกลับหรือสั่งเดลิเวอรี่เท่านั้น

  • โรงเรียนในรัฐ Victoria กับ New South Wales งดการเรียนการสอนที่โรงเรียนและเปิดให้บริการแบบเรียนออนไลน์แทน
  • ส่วนโรงเรียนใน Queensland และ รัฐอื่นๆยังคงเปิดตามปกติจนกว่า Health officials จะประกาศให้งดการเรียนการสอน

 

อีกหนึ่งมาตรการลดการแพร่ระบาด COVID-19 ในออสเตรเลียคือการห้ามเดินทางระหว่างรัฐโดยไม่จำเป็น

กรณีจำเป็นต้องเดินทางจริงๆ จะต้องกักตัวเอง 14 วัน ซึ่งการเดินทางไปโรงเรียน ไปทำงาน และ ซื้อของใช้ที่จำเป็น จัดเป็นการเดินทางที่จำเป็น รวมไปถึงการไปพบแพทย์ด้วย

รัฐที่ประกาศใช้มาตรการนี้แล้วได้แก่

  1. Tasmania – เริ่มวันที่ 20 มีนาคม 63 ที่ผ่านมา
  2. Western Australia – เริ่มวันนี้ 24 มีนาคม 63 เวลา 13.30 น.
  3. South Australia –  เร่ิมวันนี้ 24 มีนาคม 63 เวลา 16.00 น.
  4. Queensland – เร่ิมวันที่ 25 มีนาคม 63 เวลาเที่ยงคืน
  5. Northern Territory – เร่ิ่มวันนี้ 24 มีนาคม 63 เวลา 16.00 น.
  6. Australian Capital Territory – ไม่ได้ปิด แต่ขอความร่วมมือให้ทุกคนไม่เดินทาง

ส่วน NSW และ Victoria ยังไม่มีการประกาศปิดพรมแดน

 

แหล่งที่มา: https://bit.ly/2UvLT7L , https://bit.ly/2J6nWPl และ Austrade