หลังจากที่รอกันมานาน ตอนนี้ออสเตรเลียเริ่มมีมาตรการเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วน้า
โดยเบื้องต้นออสเตรเลียประกาศมาตรการช่วยเหลือและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการยื่นวีซ่าของนักเรียนต่างชาติ มีรายละเอียดดังนี้⁣

  • รัฐบาลจะเริ่มกลับมาพิจารณาวีซ่านักเรียนที่⁣ยื่นจาก Offshore เพื่อให้นักเรียนสามารถบินเข้าออสเตรเลียได้เมื่อประเทศเปิดโดยไม่ต้องรอผลวีซ่านาน⁣
  • นักเรียนปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่จำเป็นต้องต่อวีซ่าเพื่อเรียนคอร์สให้จบ สามารถต่อวีซ่านักเรียนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า⁣
  •  การเรียนออนไลน์จากต่างประเทศเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จะถูกนับรวมเป็นการเรียนปกติและสามารถยื่นขอ Post-study work visa ได้⁣
  •  ผู้ที่เรียนจบแล้วสามารถยื่น Post-study work visa ได้จากต่างประเทศ กรณีไม่สามารถกลับเข้าไปยื่นที่ออสเตรเลียได้⁣
  • ขยายเวลายื่นผลภาษาอังกฤษประกอบการสมัครวีซ่าให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด⁣

ทั้งนี้รายละเอียดการบังคับใช้มาตรการต่างๆยังคงไม่มีประกาศออกมาแน่ชัด ขอให้ทุกคนติดตามข่าวกันอีกทีนะคะ 🙂

รายละเอียดเพิ่มเติม https://ministers.dese.gov.au/tudge/supporting-international-students-support-australian-jobs

ที่มา Department of Education, Skills and Employment⁣ และ Australia in Thailand

 

ต้องการให้เราเป็นคนดำเนินการด้านวีซ่านักเรียน post-study work visa วีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าอื่นๆทุกประเภท ติดต่อมาได้ที่

:computer: www.cpinternational.com
:telephone_receiver: โทร 081-359-6190081-359-6189
:iphone: Line: http://bit.ly/2CQtZ7f
:camera: IG : CPInternational_education
:iphone: Twitter: @cpinterlive