ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถขอใบรับรองแพทย์จากที่ไหนได้บ้าง?

 

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางจากประเทศออสเตรเลียกลับเข้าสู่ประเทศไทยในวันนี้นั้น จำเป็นต้องยื่นใบรับรองแพทย์ให้แก่สายการบิน ท่านสามารถค้นหาคลีนิค (General Practice-GP) หรือสถานพยาบาลที่ออสเตรเลีย เพื่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อยื่นเดินทางกลับประเทศไทยได้ที่ https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services

  • โดยใบรับรองแพทย์ต้องออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน) ก่อนเดินทาง
  • ค่าออกใบรับรองแพทย์ประมาณ AUD50
  • เมื่อได้ใบรองแพทย์ค่อยดำเนินการติดต่อขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย

สอบถามเพิ่มเติมที่สถานทูตไทย
rtecanberra2@gmail.com
โทร 02 6206 0100 หรือ 04 0273 5647
LINE: cbrconsular