ประกาศจากทางรัฐบาลออสเตรเลีย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563

 • ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศออสเตรเลียทุกคนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 16 มีนาคม 2563 (เวลาท้องถิ่นประเทศออสเตรเลีย) เป็นต้นไป ต้องกักตัวเอง 14 วัน (Self-isolate)
 • ห้ามเรือครูซเข้าจอดที่ท่าเรือในออสเตรเลียเป็นเวลา 30 วัน
 • การจับกลุ่ม ประชุม หรือชุมนุม ที่มีคนมารวมกันมากกว่า 500 คน โดยไม่จำเป็นจะถูกห้ามตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป แต่ไม่รวมถึงสถานที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ระบบขนส่งมวลชน
 • มีการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้คนล้างมือบ่อยขึ้น หลีกเลี่ยงการพบเจอผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตามแนว Social distancing มากขึ้น

 

กักตัวเอง 14 วัน หมายความว่ายังไง?

 • ระหว่าง 14 วันที่กักตัวต้องอยู่แต่ในบ้านหรือในโรงแรมเท่านั้น ห้ามออกไปข้างนอกรวมไปถึงการไปทำงาน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก มหาวิทยาลัย รวมไปถึงสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน
 • ห้ามเพื่อนและคนอื่นๆมาเยี่ยมที่บ้าน
 • หากอยู่ในโรงแรมหลีกเลี่ยงการพบเจอแขกคนอื่นๆ และพนักงานโรงแรม
 • ถ้าสบายดีไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยที่บ้าน
 • ให้เพื่อนนำข้าวและน้ำมาส่ง หรือสั่ง Delivery
 • หากจำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อไปหาหมอให้ใส่หน้ากากอนามัย หากไม่มีหน้ากากอนามัยต้องดูแลตัวเองให้ไม่ไอ หรือจามใส่คนอื่น

 

 

หากมีอาการป่วยระหว่างการกักตัว

 • มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ภายใน 14 วันหลังกลับมาจาก จีน อิหร่าน เกาหลี และอิตาลี หรือ 14 วันหลังจากได้ติดต่อกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ต้องรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุด
 • ควรโทรหา คลีนิคหรือโรงพยาบาลก่อนไป และบอกประวัติการเดินทาง หรือ ประวัติการติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อ
 • ต้องกักตัวเองที่บ้าน หรือที่สถานพยาบาลจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตปกติได้เนื่องจากอาการหายดีแล้ว

 

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการกักกันตัวเองในรัฐต่าง ๆ
จะถูกรัฐบาลท้องถิ่นลงโทษ ดังนี้

 1. รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) ปรับ 11,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียและจำคุก 6 เดือน
 2. รัฐควีนส์แลนด์ (QLD) ปรับ 13,345 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 3. รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (SA) 25,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 4. รัฐเวสท์เทิร์นออสเตรเลีย (WA) ปรับ 50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียและจำคุก 12 เดือน
 5. รัฐแทสมาเนีย (TAS) ปรับ 8,400 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 6. รัฐวิกตอเรีย (VIC) ปรับ 6,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ทั้งนี้ทั้งนั้นควรติดตามข่าวสารจากรัฐบาลและสถานทูตไทยในออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด

ติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิดได้ที่แหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ ดังนี้

 1. www.health.gov.au
 2. สายด่วน National Coronavirus 1800 020 080 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน หากต้องการบริการล่ามหลายภาษา โทร 131 450 (โทรได้ในออสเตรเลียเท่านั้น)
 3. ติดต่อสถานพยาบาลในแต่ละรัฐ รายละเอียดติดต่อ www.health.gov.au/state-territory-contacts
 4. ข่าวอัปเดทจาก Austrade (สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย) Line @studyinaustralia

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกลิ้งค์

ข้อมูลสำหรับโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง
https://bit.ly/39283Ed
ข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ปกครอง
https://bit.ly/33uFe1R