18 April 2019

ใกล้จะวันหยุดยาวต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้ว หลายคนคงมีแพลนที่อยากจะไปเที่ยวพักผ่อน หรือ อาจจะอยู่บ้านชิวๆ นอนพักสบายๆอยู่ที่บ้าน หรือหลายคนคงอาจจะอยากทำกิจกรรมเสริมที่อยากจะไปเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาว ซึ่งนับได้ว่าประเทศออสเตรเลียก็นับเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับประเทศด้านการไปศึกษาต่อ วันนี้พี่ๆ CP International มีเทคนิคดีๆมา 3 ข้อให้น้องๆได้มาเตรียมความพร้อมก่อนจะไปเรียนต่อทีประเทศออสเตรเลียกัน

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่โดดเด่นด้านการศึกษา เพราะมีหลายสถาบันที่ติดอันดับต้นๆของโลก และที่สำคัญออสเตรเลียเปิดให้นักศึกษาต่างชาติ เข้าไปศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก สำหรับนักเรียนไทยที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียนก่อนการเดินทาง

1. ประวัติของผู้ยื่นวีซ่า

3 things to keep in mind

 

ในการยื่นวีซ่านักเรียนไปศึกษาที่ออสเตรเลีย GTE หรือ Genuine Temporary Entrant เป็นเอกสารที่สำคัญในการใช้ยื่นวีซ่า เป็นเอกสารที่ใช้อธิบายสถานการณ์ปัจจุบันของผู้สมัคร เพื่อชี้แจงสาเหตุที่จะไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนใน GTE คือ ประวัติของผู้ยื่นวีซ่า ว่าเป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน เรียนจบจากสถาบันอะไร ทำงานอะไร และสิ่งที่สำคัญคือ หลักสูตรที่ไปเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับประวัติการศึกษา หรือ ประวัติการทำงานเราอย่างไร เคยมีช่วงที่ว่างงานหรือว่างจากการศึกษาหรือไม่ เพราะ ถ้าว่างเกินหกเดือน ต้องมีการชี้แจงว่าทำไมถึงว่าง พร้อมแนบหลักฐาน อีกหนึ่งสิ่งที่จะเพิ่มโอกาสในการผ่านวีซ่านักเรียน คือ ผู้ยื่นวีซ่าได้แสดงผลวัดระดับทางภาษา เข่น TOEIC, IELTS, TOEFL หรือ หลักฐานการศึกษาภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วในประเทศไทย เป็นต้น

2. แผนการในอนาคต

3 things to keep in mind

อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญเวลาเขียน GTE คือการพิสูจน์ว่าเราแค่ไปเรียนที่บ้านเขาและจะกลับมาด้วยภาระผูกพันต่างๆ เราควรจะยืนยันอย่างชัดเจนในจดหมายและควรสอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้นหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนเรียน ผู้สมัครวีซ่าต้องเขียนอธิบายถึงแผนการที่จะนำความรู้และทักษะที่เรียนมาพัฒนาตัวเองในอนาคต เช่น บางคนมีจดหมายจากนายจ้างระบุความสนใจในการทำงานร่วมกับเราหลังจากได้รับการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย บางคนอาจจะยังไม่มีสัญญาจ้างงาน ผู้ยื่นวีซ่าต้องค้นหางานที่มีตำแหน่งสูงกว่างานที่เคยทำประจำและหาเหตุผลมายืนยันว่า ถ้าเรียนจบจากประเทศออสเตรเลียแล้ว โอกาสที่ได้งานนี้จะมีมากขึ้น หรือ บางคนอาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียเพื่อนำทักษะภาษามาเรียนต่อในหลักสูตรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เป็นต้น

3. หลักฐานทางการเงิน

3 things to keep in mindผู้ที่จะยื่นวีซ่านักเรียนต้องเตรียมเอกสารทางการเงินให้ครอบคลุม ทั้งค่าเรียน  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และ ค่าเดินทางของตนเอง ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน และหากมีผู้สนับสนุนทางการเงิน ก็ต้องแสดงหลักฐานของผู้สนับสนุนแทน เอกสารทางการเงินที่ใช้ยื่นมีหลายรูปแบบ เช่น สลากออมทรัพย์, เงินฝากในสหกรณ์, เงินฝากบัญชีออมทรัพย์, บัญชีประจำ หรือ กระแสรายวัน แต่ต้องแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือนเมื่อจะใช้ยื่นวีซ่า อีกหนึ่งประการที่มักจะเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคือ การที่มีเงินจำนวนมากเข้ามาในบัญชีที่ใช้ยื่นในระยะเวลาสั้นๆ จุดนี้จะเป็นข้อที่สถานทูตใช้ปฏิเสธได้ว่าสถานภาพทางการเงินของเราไม่แน่นอน ทางแก้ก็คือ เมื่อมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในบัญชี ให้แจงรายละเอียดว่าเงินนั้นมาจากไหน พร้อมแนบเอกสารเพื่อแสดงหลักฐาน

จากทั้ง 3 ข้อนี่ นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำหรับน้องๆที่อยากจะสมัครวีซ่าไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย หากเรามีการเตรียมตัวที่ดีก็จะทำให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะ หรือหากน้องๆมีคำถามข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามพี่ๆได้เลยนะจ้า

มีคำถามเกี่ยวกับการสมัครหรือสถานะวีซ่าออสเตรเลียของคุณ? ต้องการสมัครเพื่อศึกษาต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลีย? สามารถขอคำแนะนำจากทีมคุณหมอวีซ่าได้ที่: