Dr Visa Article – 13 September 2019

นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป รัฐบาลออสเตรเลียได้แนะนำวีซ่าเขตภูมิภาค (Regional Provisional visa) แบบชั่วคราวขึ้นมาใหม่อยู่สองตัว คือ วีซ่า 491 กับ 494 วีซ่าชั่วคราวสองพี่น้องนี้ เป็นต้นทางนำไปสู่วีซ่าถาวร (Permanent Resident) ในอนาคต ผู้ถือวีซ่าจึงมีโอกาสตั้งหลักแหล่งและทำงาน ทำการค้า หรือประกอบการอื่นๆในประเทศออสเตรเลียอย่างถาวรในอนาคตได้ ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากมาก จึงนับว่าเป็นข่าวดีที่น่าตื่นเต้นเลยนะคะ วันนี้คุณหมอวีซ่าจึงอยากนำเรื่องวีซ่าสองพี่น้องสองตัวนี้มาแนะนำให้กับท่านผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลแต่เนิ่นๆไว้ล่วงหน้า เผื่อผู้ใดที่เข้าข่ายจะทำการเตรียมพร้อมยื่นเรื่องเพื่อนาคตของเราและครอบครัวนะคะ

วีซ่าใหม่ตัวที่ 1: วีซ่าทักษะทำงานในเขตภูมิภาค 491(Skilled Work Regional 491 Visa)

new-skilled-visa-rules-australia-2019-regionals-australia

วีซ่าตัวนี้ จะเริ่มใช้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป โดยวีซ่าทักษะทำงานในเขตภูมิภาค 491 ตัวนี้ เป็นวีซ่าตัวใหม่ที่ใช้ระบบนับคะแนนซึ่งมีความแตกต่างเล็กน้อยจากระบบเก่าเพื่อสนับสนุนและเกื้อกูลการเติบโตของเขตภูมิภาคของประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ยื่นวีซ่าสามารถขอสปอนเซอร์จากรัฐบาลเขตภูมิภาคที่ตนเองตั้งใจอยากไปอยู่ หรือ หากมีญาติที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิภาคตามกำหนด (Designated regional area) ก็สามารถยื่นวีซ่าตัวนี้ได้เช่นกัน วีซ่าตัวนี้ เป็นวีซ่าชั่วคราวที่มีอายุถึง 5 ปี ถือจนครบ 3 ปีและทำตามเงื่อนไขของวีซ่าครบทุกประการ ผู้สมัครก็จะมีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอวีซ่าถาวร (PR) ได้ค่ะ

วีซ่าตัวนี้สามารถยื่นจากภายในหรือนอกประเทศออสเตรเลียก็ได้ ทำนองเดียวกับวีซ่าตัวเก่า 489 ซึ่งจะเลิกใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2019 นี้ สำหรับการยื่นวีซ่า 491 นั้น จะต้องผ่านขบวนการที่เรียกว่า Skill Select ในเว็บไซต์ของ Department of Home Affairs โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Expression of Interests (EOI) เสมือนกับเป็นการแสดงเจตนารมย์ของผู้ยื่นว่ามีความสนใจที่จะอพยพมาทำงานตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียนั่นเองและหากผู้ยื่นมีคุณสมบัติครบถ้วน ทางรัฐบาลเขตภูมิภาคก็จะยินดีรับการเป็นสปอนเซอร์ให้

โดยในขั้นต้นมีการจำกัดเรื่องอายุว่า ผู้ยื่นจะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ เวลาที่อิมมิเกรชั่นฯออกจดหมายเชิญให้ยื่นวีซ่า 491 ได้ อนึ่ง ผู้สมัครยังต้องเสนออาชีพทักษะที่มีรายชื่อกำหนดไว้อยู่ในรายชื่ออาชีพทักษะที่เรียกว่า Skilled Occupations List (SOL) และผ่านการประเมินวุฒิและประสบการณ์ทำงานว่าเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพที่เสนอนั้นๆในประเทศออสเตรเลียได้ ระบบการคัดผู้สมัครที่ยื่นวีซ่า 491 เข้ามาตัวนี้ จะทำผ่านระบบการนับแต้ม (Points Test) คล้ายกับที่นับแต้มกันในวีซ่าทักษะถาวร 189 และ 190 ให้ครบ 65 คะแนน ที่ผ่านมานั่นเอง เพียงแต่จะมีการปรับคะแนนขึ้นลงใหม่ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันตามที่เห็นเหมาะสม

ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของระบบการนับคะแนนแบบใหม่ เช่น

  • ให้คะแนนเพิ่มเป็น 10 คะแนน สำหรับคู่ครองของผู้ยื่นที่ผ่านการประเมินทักษะสำเร็จมาเช่นกัน
  • ให้คะแนนเพิ่มเป็น 15 คะแนน สำหรับผู้ยื่นวีซ่าที่มีรัฐบาลรัฐในเขตภูมิภาค หรือ สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิภาคตามกำหนด เป็นสปอนเซอร์ให้
  • ให้คะแนนเพิ่มเป็น 10 คะแนน สำหรับผู้ที่มีวุฒิจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์หรือ คณิตศาสตร์ (STEM)
  • ให้คะแนน 10 คะแนน สำหรับผู้ยื่นวีซ่าที่เป็นโสดไม่มีคู่ครอง
  • ให้คะแนน 5 คะแนนสำหรับผู้ยื่นที่มีคู่ครองที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับคล่องแคล่ว (Competent English)

วีซ่า 491 ตัวใหม่นี้มีการกำหนดเงื่อนไขสำคัญให้ข้อหนึ่งเรียกว่า 8578 เงื่อนไขนี้บังคับให้ผู้ที่ได้วีซ่าตัวนี้ไปจะต้องแจ้งให้อิมมิเกรชั่นทราบภายใน 14 วัน หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนอีเมล เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดพาสปอร์ต ที่อยู่ของนายจ้าง หรือ ที่อยู่ที่ทำงานของผู้ถือวีซ่าตัวนี้ด้วย

เงื่อนไขสำคัญอีกตัวหนึ่งที่กำหนดไว้ก็คือ 8579 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือวีซ่าที่เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศออสเตรเลียจะต้องอาศัย ทำงาน และเรียนหนังสือเฉพาะในเขตภูมิภาคตามกำหนดเท่านั้น 

วีซ่าใหม่ตัวที่ 2: วีซ่าทักษะชั่วคราวแบบมีสปอนเซอร์ในเขตภูมิภาค 494 ( Skilled Sponsored Provisional Regional 494 Visa)

new-skilled-visa-rules-australia-2019-regionals-australia

วีซ่า 494 ตัวนี้ มีสองแบบด้วยกันคือ แบบมีนายจ้างเป็นสปอนเซอร์ให้ (Employer Nomination) หรืออีกแบบหนึ่งคือ ผ่านสนธิสัญญาการว่าจ้างแรงงานที่ได้ตกลงไว้กับรัฐบาลออสเตรเลีย ที่เรียกว่า Labour Agreement  สำหรับวีซ่า 494 ตัวนี้จะแตกต่างกับวีซ่าคู่ 491 ตรงที่จะต้องมีนายจ้างในเขตภูมิภาคเป็นสปอนเซอร์ให้และจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมสมทบทุนฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะให้กับราษฎรของออสเตรเลียที่เรียกว่า Skilling Australians Funds (SAF)

new-skilled-visa-rules-australia-2019-regionals-australia

ผู้ยื่นจะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี ณ เวลาที่ยื่นเรื่องและจะต้องผ่านการประเมินทักษะจากหน่วยงานการประเมินวุฒิและประสบการณ์ตามที่รัฐบาลกำหนด ยกเว้นเสียแต่ในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้:

  • ได้เคยผ่านการประเมินวุฒิโดยองค์กรประเมินฯตามที่รัฐบาลกำหนดภายใน 3 ปีที่ผ่านมา
  • โดยในเอกสารรับรองนั้นจะต้องระบุว่าใบรับรองวุฒินั้น มีอายุใช้ได้เพียง 3 ปี หรือ ผู้ถึอวีซ่าทำงาน 457 หรือ 482 ที่เคยผ่านการประเมินวุฒิมาก่อนแล้วว่ามีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพนั้นๆได้
  • และการประเมินวุฒินั้น จะต้องไม่ใช่เป็นการประเมินวุฒิเพื่อการยื่นวีซ่า 485 (Temporary Graduate Visa) และ หากเป็นวุฒิที่จบในออสเตรเลียสำหรับนักศึกษานานาชาติ วุฒินั้นจะต้องเรียนจบมาจากการเรียนในหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน (Registered course) มาเท่านั้น

อีกข้อหนึ่งที่พึงตระหนักก็คือ หากนายจ้างหรือรัฐบาลสปอนเซอร์เราในอาชีพสายใดสายหนึ่งจนเราได้วีซ่าไปแล้ว ก็ต้องประกอบอาชีพตามสายที่แจ้งไว้ ห้ามเปลี่ยนอาชีพ เพราะจะถือว่าไม่มีความตั้งใจจริง ไม่สมควรที่จะได้รับวีซ่าตัวนี้ ดังนั้นจึงอาจเป็นเหตุให้วีซ่าถูกยกเลิกได้ภายใต้มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย

new-skilled-visa-rules-australia-2019-regionals-australia

ก่อนจะจบบทความในวันนี้ คุณหมอวีซ่าขอแถมอีกนิดนึงถึงคำว่า เขตภูมิภาคตามกำหนด หรือ Designated Regional Area นั้น หมายถึงเขตไหนกันแน่ เป็นบ้านนอกคอกนาใช่หรือไม่ อันนี้ ไม่ต้องตกใจนะคะ ว่าการไปอยู่ในเขตภูมิภาคจะแปลว่าจะต้องตกระกำลำบากรึเปล่า! คุณหมอวีซ่าขอชี้แจงเลยว่า จากผลของการเปลี่ยนแปลงวีซ่าในครั้งนี้ ความตั้งใจของรัฐบาลคือ จะกำหนดให้เขตภูมิภาคตามกำหนดนั้น หมายถึง เขตพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียทุกแห่ง ยกเว้นเขตชุมชนหนาแน่นที่ เมืองซิดนีย์, เมลเบิร์น, เพิร์ท, บริสเบน และ โกลด์โคสต์ เท่านั้น จึงจะเห็นได้ว่าการไปอาศัยอยู่และทำงานในเขตภูมิภาคตามที่รัฐบาลกำหนดนั้น ไม่ได้เป็นการไปใช้ชีวิตอย่างลำบากเลย วีซ่าทั้งสองตัวนี้จึงเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีการประกาศใช้ในภาคปฏิบัติเมื่อไหร่ คุณหมอวีซ่าจะมาอัพเดทให้ท่านผู้อ่านทราบกันอีกทีนะคะ

สำหรับวันนี้ อย่างเช่นเคย คุณหมอวีซ่ามีรายการโปรโมชั่นดีๆ จัดโดย CP International ที่กรุงเทพฯ มานำเสนอให้ท่านผู้อ่าน หากมีเวลาก็สามารถมาร่วมฟังสัมมนาที่มีประโยชน์แก่ท่านหรือคนที่ท่านรัก มาร่วมงานกันให้เยอะๆนะคะ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะจร้า

YOU-us (1)

มีคำถามเกี่ยวกับการสมัครหรือสถานะวีซ่าออสเตรเลียของคุณ? ต้องการสมัครเพื่อศึกษาต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลีย? สามารถขอคำแนะนำจากทีมคุณหมอวีซ่าได้ที่: