26 August 2011

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณหมอวีซ่าดีใจมากที่มีวีซ่าของลูกค้าผ่านกันหลายๆรายโดยตรงจากเมืองไทย สำหรับวีซ่านักเรียนนั้นคงไม่ต้องพูดถึง เพราะผ่านกันเป็นประจำอยู่แล้วทั้งที่ไปอังกฤษ อเมริกา แคนนาดา นิวซีแลนด์ และที่ว่าออสเตรเลียช่วงนี้ยาก ก็มีผ่านกันบ่อยๆ – แต่ที่คุณหมอวีซ่าอยากเกริ่นถึงในวันนี้ คือการผ่านวีซ่าถาวรตรงจากเมืองไทย ทั้งวีซ่าที่อาศัยช่องทางของวีซ่าทักษะแบบยื่นตรงจาก offshore ในประเภท sc175 (ที่มีปัญหาคั่งค้างกันมานาน เพราะการเปลี่ยนกฎอย่างไม่หยุดยั้งของรัฐบาลออสเตรเลีย) ก็เริ่มผ่านๆกัน และที่น่าสนใจคือ วีซ่าไปทำงานและตั้งหลักแหล่งอยู่อย่างถาวรในออสเตรเลียโดยผ่านช่องทางของนายจ้างสปอนเซอร์ sc121 ก็ผ่านได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือนโดยได้ไปกันทั้งครอบครัว และวันนี้ที่ดีใจเป็นพิเศษ ก็เพราะ ลูกค้าที่คุณหมอวีซ่ารักมากท่านหนึ่ง เป็นคนดีที่เคยอาศัยอยู่ออสเตรเลียโดยไม่มีวีซ่ามานานนับหลายปีมีประวัติอันซับซ้อน ก็ผ่านวีซ่าคู่ครองได้อีกภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 6 เดือน ก็ต้องยกนิ้วให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูตฯที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง นี่ขนาดเป็นเคสยากนะคะ ประทับใจกับเจ้าหน้าที่จริงๆค่ะ ถึงสถานการณ์ปัจจุบันจะมีการพูดถึงวีซ่าของออสเตรเลียขอกันยากขอกันเย็นมากขึ้นทุกวัน แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ต้องการจะเข้ามาทำงาน และขอเป็นพีอาร์ในประเทศนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน สภาพสังคม และสวัสดิการต่างๆ คุณหมอวีซ่าเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะถอดใจไม่อยากขอพีอาร์กันแล้ว หรือพยายามมองหาช่องทางอื่นๆในการที่จะอยู่อาศัยที่นี่ ในปักษ์นี้คุณหมอวีซ่าจึงมีวีซ่าทางเลือกสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน และต้องการจะมาทำงานที่ออสเตรเลียเสนอให้ค่ะ น่าจะเป็นช่องทางที่ดีพอควรสำหรับยุคปัจจุบัน เพราะจัดอยู่ใน priority list หรือรายการการพิจารณาความสำคัญของประเภทวีซ่าก่อน-หลัง เป็นอันดับที่ 2 รองจาก RSMS (หรือวีซ่าที่มีนายจ้างหรือรัฐปริมณฑลเป็นสปอนเซอร์ให้) เลยทีเดียว! ENS – Employer Nomination Scheme (subclass 121/856) เป็นวีซ่าสำหรับนายจ้างที่ต้องการจะสปอนเซอร์ลูกจ้างที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการทำงานให้มาทำงานและพำนักอาศัยอย่างถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสำหรับลูกจ้างทั้งหลายที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบติตรงตามที่อิมมิเกรชั่นกำหนดและหานายจ้างเป็นสปอนเซอร์ที่เหมาะสมได้ก็สามารถสมัครวีซ่าตัวนี้ได้เช่นกัน โดยลูกจ้างที่นายจ้างสามารถสปอนเซอร์มาได้อาจจะเป็นลูกจ้างที่มีประสบการณ์ทำงานตรงมาจากต่างประเทศ หรือเป็นลูกจ้างที่มีวีซ่าทำงานอย่างถูกต้องในประเทศออสเตรเลียอยู่แล้ว และต้องการมาพำนักที่นี่อย่างถาวรก็ได้ ท่านผู้อ่านหลายๆท่านพออ่านถึงตรงนี้ก็คงคิดว่าหวานหมู เพราะเพียงแค่มีประสบการณ์การทำงานก็สามารถสมัครวีซ่านายจ้างสปอนเซอร์ตัวนี้ได้แล้ว แต่ข้อเท็จจริงก็คือ มีลูกค้าจำนวนมากที่เข้ามาที่ CP International มาปรึกษาอยากจะทำวีซ่านายจ้างสปอนเซอร์ แต่ก็ต้องผิดหวังกลับไปเพียงเพราะไม่ทราบคุณสมบัติที่แท้จริงของการยื่นวีซ่าประเภทนี้ แต่เมื่อทราบจริงๆแล้วก็พบว่าการที่จะสมัครวีซ่านี้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดทั้งตัวนายจ้างและตัวลูกจ้างเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นคุณหมอวีซ่าต้องบอกว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก เช่นอาชีพที่สามารถยื่นได้ ประเภทของนายจ้างที่เป็นสปอนเซอร์ให้ได้ เป็นต้นที่ทั้งนายจ้างและผู้สมัครต้องทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วนเพราะมีความยุ่งยากพอสมควร คุณหมอวีซ่าเขียนได้ ก็แต่รายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับวีซ่านายจ้างสปอนเซอร์ถาวร หรือ ENS ให้ท่านผู้อ่านเกิดความเข้าใจเบื้องต้น แต่ทางที่ดีที่สุดควรจะปรึกษากับ Migration Agents ที่ไม่เพียงถือใบรับรองเท่านั้น แต่ต้องชำนาญในวีซ่าตัวนี้ด้วย ถึงจะมีโอกาสผ่านนะคะ ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็จักเสมือนคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ก็ไม่น่าไปลงเอยกับหมอกระดูกนั่นเอง…หรือเพื่อความชัวร์ก็ลองเข้ามาปรึกษาที่ซีพีฯกับทีมงานของคุณหมอวีซ่าดูก็ได้นะคะ ENS – Employer Nomination Scheme (subclass 121/856) แบ่งได้เป็นทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน ก็คือ 1. subclass 121 (offshore) 2. subclass 856 (onshore) ขั้นตอนของการทำ ENS มีทั้งหมด 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1. Stage 1 – นายจ้างยื่นจดหมายทำเรื่องสปอนเซอร์ลูกจ้าง 2. Stage 2 — ลูกจ้างที่ได้รับการสปอนเซอร์ยื่นสมัครวีซ่า นายจ้างที่ต้องการจะสปอนเซอร์ลูกจ้างจะต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้ 1. บริษัทที่จะทำการสปอนเซอร์ลูกจ้างนั้นจะต้องดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2. นายจ้างจะต้องทำตามกฎหมายแรงงาน และมีหลักฐานบันทึกว่าทำตามกฎหมายอิมมิเกรชั่น3. ตำแหน่งงานที่นายจ้างจะสปอนเซอร์จะต้องอยู่ในรายการ Employer Nomination Scheme Occupation List (ENSOL) http://www.comlaw.gov.au/Details/F2011L01228 4. นายจ้างจะต้องสนับสนุนด้านตำแหน่งงานประจำไปตลอดอย่างน้อย 3 ปี 5. นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือน หรือสวัสดิการต่างๆอย่างน้อยให้เป็นไปตามฐานเงินเดือนตามที่อิมมิเกรชั่นกำหนด นายจ้างจะต้องยื่น employer nomination form เข้าไปก่อนหรือพร้อมๆกับที่ลูกจ้างทำเรื่องสมัครวีซ่า โดยยื่นไปที่ Centre of Excellence และอย่างช้า 6 เดือนนับจากนายจ้างได้รับอนุมัติก็ให้สปอนเซอร์ลูกจ้างในตำแหน่งที่ต้องการได้ ในขณะเดียวกันตัวลูกจ้างเองก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่อิมมิเกรชั่นกำหนดถึงจะสมัครวีซ่าตัวนี้ได้ นั่นก็คือ 1. จะต้องมีนายจ้างที่ยินดีสปอนเซอร์ในตำแหน่งงานที่อยู่ใน ENSOL Lists 2. มีประสบการณ์การทำงาน หรือมีคุณสมบัติตรงสายตำแหน่งที่เสนอ 3. ต้องอายุน้อยกว่า 45 ปี 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่อิมมิเกรชั่นกำหนดไว้ 5. ในกรณีที่สมัคร sc 856 จะต้องถือ qualifying visa และได้ทำงานประจำในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ENS เป็นเวลา 2 ปี 6. ในกรณีที่สมัคร sc 121 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานประจำอย่างน้อย 3 ปี และได้รับการประเมินทักษะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเรียบร้อย จากข้อมูลเบื้องต้น จะเห็นว่าคุณสมบัติของนายจ้างและตัวลูกจ้างเองก็ดูเป็นคุณสมบัติทั่วไปที่จะต้องทำตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย เพียงแค่ตัวลูกจ้างมีประสบการณ์การทำงานตรงสายงาน และมีประสบการณ์ในการทำงานมามากกว่า 3 ปีก็สามารถติดต่อนายจ้างให้สปอนเซอร์เราทำงาน และได้รับสิทธิเป็นพลเมืองถาวรของประเทศออสเตรเลีย วีซ่า ENS นี้นับว่าให้สิทธิประโยยชน์มากมายแก่ตัวลูกจ้างและตัวนายจ้าง นายจ้างเองก็ได้รับพนักงานที่มีความสามารถในการทำงานเข้าไปพัฒนาบริษัท ในขณะเดียวกันตัวลูกจ้างก็ได้รับประโยชน์ในการเป็นพีอาร์ของออสเตรเลีย และได้รับสวัสดิการตามที่ประชากรของออสเตรเลียพึงมี โดยใช้ความสามารถของตัวเองในการเข้ามาทำงานที่นี่ วีซ่าตัวนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้กับคนที่ถือวีซ่าทำงานอยู่แล้วในออสเตรเลีย เช่นผู้ที่ถือ sc457 แต่ยังรวมไปถึงคนที่ต้องการโอกาสในการทำงานที่ออสเตรเลีย แต่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทย (sc 121) ก็สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้เช่นกัน ช่วงนี้คุณหมอวีซ่าอยู่เมืองไทย ก็คุยไปหลายรายแล้วเช่นกัน มาถึงจุดนี้ คุณหมอวีซ่าก็ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับลูกค้าที่ดีมากๆท่านหนึ่งของ CP International จากลูกค้าจนกลายไปเป็นเพื่อนของซีพีฯ ไปเรียบร้อยแล้ว – คือครอบครัวของคุณ Huidianty และคุณทวีศักดิ์ นั่นเอง ทั้งสองท่านนี้เป็นลูกค้าของซีพีฯมาเป็นเวลานาน และพอวีซ่าผ่าน คุณทวีศักดิ์ได้อนุญาตให้เรานำเรื่องของครอบครัวมาลง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆรุ่นหลังให้ สู้-สู้ชีวิต ความพยายามอยู่ตรงไหน ความสำเร็จก็อยู่ตรงนั้น โดยคุณทวีศักดิ์ได้กล่าวไว้ว่า “ซีพีฯไม่ใช่เป็นแค่เอเยนท์ แต่เป็นเสมือนเพื่อนของครอบครัวเราที่คอยดูแลในเรื่องต่างๆ คุณหมอวีซ่าและทีมงานได้ทำการดูแลครอบครัวผมโดยแนะนำและติดตามขั้นตอนการสมัครวีซ่าด้วยดีมาโดยตลอด เราสองสามีภรรยาเล็งเห็นถึงอนาคตของครอบครัวและลูกๆ เลยตัดสินใจที่จะโยกย้ายอพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่ออสเตรเลีย โดยในตอนแรกนั้นทางซีพีฯได้ทำการยื่น Skilled Independent Permanent Visa (sc 175) ให้กับครอบครัวเรา เมื่อเกือบ 3 ปีที่แล้ว แต่โชคไม่เข้าข้างเรา เพราะอิมมิเกรชั่นเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับวีซ่าทักษะบ่อยจนตามไม่ทัน จึงทำให้การขอ sc 175 นั้นยากขึ้นไปอีกและอาจใช้เวลานานกว่าจะได้รับวีซ่า พอกฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง ทางซีพีฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เสนอให้ครอบครัวเราเปลี่ยนมาสมัครวีซ่า ENS (sc 121) แทน โดยทำการยื่นตรงมาจากเมืองไทย ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 6 เดือนทางอิมมิเกรชั่นก็อนุมัติวีซ่า เร็วจนผม ภรรยาและลูกๆตั้งตัวไม่ทัน หลังได้พีอาร์แล้ว ทางซีพีฯยังช่วยแนะแนวการจัดหาโรงเรียนให้กับลูกๆของผมอีกด้วย ก็โชคดีที่ได้เป็น PR ที่นี่ เพราะทำให้ลูกๆของเรามีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนคัดเลือก (selective schools) ของที่นี่ได้ ครอบครัวเราประทับใจกับข้อเสนอต่างๆจากซีพีฯ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับเช่นเดียวกับชาวออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประกันสุขภาพ สวัสดิการสังคม สิทธิในการทำงาน ทำธุกิจต่างๆ รวมถึงลูกๆก็สามารถได้รับสิทธิเรียนฟรีในโรงเรียนที่ได้มาตรฐานสูงอีก ดีใจที่มีเพื่อนอย่างซีพีฯอยู่เคียงข้างพวกเราครับ…”พรุ่งนี้แล้วสำหรับงานสัมมนา เกี่ยวกับการไปเรียนนอกอย่างไรให้ประหยัดและจบไว รวมทั้งมาฟังลู่ทางในการขอเป็นพลเมืองของเขา หลังจากเรียนจบ หัวข้อดีๆเด่นๆเพียบ ยังไงรีบโทรมาสอบถามกันดูว่ายังพอมีที่ว่างอยู่ไหมนะค่ะ 02-2781236 cpinternational.com

มีคำถามเกี่ยวกับการสมัครหรือสถานะวีซ่าออสเตรเลียของคุณ? ต้องการสมัครเพื่อศึกษาต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลีย? สามารถขอคำแนะนำจากทีมคุณหมอวีซ่าได้ที่: