Dr Visa Article – 17 May 2021

ข่าวดี อนุมัติให้ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงาน Full time ได้ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (Tourism) และอุตสาหกรรมสายบริการ (Hospitality)

ทุกๆปีในกลางเดือนพฤษภาคม รัฐบาลสหพันธรัฐของประเทศออสเตรเลียจะมีการประกาศงบประมาณแห่งชาติสำหรับปีการเงินต่อไป ซึ่งปีการเงิน (หรือปีภาษี)​ ของประเทศออสเตรเลียจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี และจบสิ้นในวันที่ 30 มิถุนายนของปีถัดไป สำหรับปีการเงินค.ศ. 2021 ถึง 2022 นี้ ฯพณฯท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Hon Josh Frydenberg MP ได้มีประกาศงบประมาณเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2021 ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่เอง การประกาศงบประมาณแห่งชาติในแต่ละปี ท่านก็จะชี้แจงถึงการกระจายงบประมาณของชาติว่าเงินจำนวนเท่าไหร่จะกระจายไปลงที่กลุ่มประชาชน ธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆแห่งใดบ้าง เป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งแน่นอนที่สุด บางกลุ่มก็ได้รับผลประโยชน์ แต่บางกลุ่มก็เสียผลประโยชน์ แต่สำหรับบทความวันนี้คุณหมอวีซ่าจะเน้นเขียนถึงผลกระทบของงบประมาณแห่งชาติที่เพิ่งประกาศออกมาในปีการเงิน 2021 ถึง 2022 ที่มีต่อวีซ่าเข้าออสเตรเลียโดยเฉพาะนะคะ โดยจะสรุปเฉพาะสาระสำคัญเป็นหลัก เนื่องจากรายละเอียดมีเยอะมากเสียจนไม่สามารถเขียนครบทุกเรื่องได้ หากขาดตกบกพร่องสิ่งใดคุณหมอวีซ่าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ แต่ท่านผู้อ่านสามารถคลิกอ่าน Federal Budget 2021-2021ฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี้นะคะ: https://budget.gov.au/

เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับวีซ่าเข้าออกออสเตรเลียที่งบประมาณแห่งชาติประกาศไว้ในปีนี้ สรุปได้คร่าวๆเป็นข้อๆดังนี้:

  1. คาดการณ์ว่าประตูเมืองของประเทศออสเตรเลียจะปิดไปจนถึงกลางปี 2022 ทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์โควิดของโลก ณ เวลานั้น ว่าปลอดภัยไปถึงขั้นไหนแล้วที่จะเป็นตัวชี้ว่ารัฐบาลจะสามารถเปิดด่านได้เร็วขึ้นหรือช้าลงตามแต่เหตุการณ์
  2. การปิดประตูเมืองอย่างต่อเนื่องนั้นก็จะหมายถึงทางรัฐบาลออสเตรเลียไม่มีนโยบายออกวีซ่าให้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ามาจากนอกประเทศออสเตรเลีย (Offshore visa applicants) โดยเฉพาะวีซ่าชั่วคราวทุกประเภทให้เดินทางเข้ามาประเทศได้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นผู้ถือวีซ่าถาวรและซิติเซ่นของประเทศออสเตรเลียเอง กับผู้ได้วีซ่าชั่วคราวที่จะเดินทางเข้ามาช่วยเหลือกับฟื้นฟูสถานการณ์ของโควิดไม่ว่าจะเป็นสายทางการแพทย์ พยาบาล เศรษฐกิจ ดิจิตอลไอที ผู้ที่ได้วีซ่าเข้ามาทำธุรกิจ นักลงทุน วีซ่าครอบครัว วีซ่าคู่ครอง เป็นต้น – กลุ่มเหล่านี้สามารถเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียได้
  3. จากสถิติในปีงบประมาณ 2019 – 2020 รัฐบาลออสเตรเลียเคยออกวีซ่าปล่อยให้ผู้คนจากต่างประเทศที่ถือวีซ่าประเภทต่างๆเดินทางเข้าเมืองสูงถึง 194,000 คน ในปี 2020-2021 คาดว่าติดลบ -97,000 ปี 2021 ถึง 2022 คาดว่าติดลบอีก -77,000 คน แต่คาดการณ์ไว้ว่าถึงปี 2025 ตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 235,000 คน
  4. ในปีงบประมาณ 2021 – 2022 นี้ วีซ่าที่ทางการตั้งไว้ว่าจะออกให้สูงสุดถึง 160,000 ตัว ซึ่งจะรวมวีซ่าทุกประเภท เช่นวีซ่าครอบครัว นักเรียน ท่องเที่ยว ทักษะ ธุรกิจ การลงทุน เป็นต้น โดยหลักๆของกลุ่มทักษะจะเน้นออกวีซ่าให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษในระดับที่เป็นที่รับรองของนานาชาติที่เรียกว่า Global Talent Visa sc858 ถึง 79,600 ตัว และวีซ่าครอบครัวถึง 77,300 ตัว
  5. จะค่อยๆปล่อยนักเรียนนักศึกษานานาชาติให้ค่อยๆกลับเข้ามาทำการศึกษาในประเทศออสเตรเลียได้ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไปโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วย แต่นักเรียนนานาชาติสามารถขอวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนออนไลน์จากประเทศบ้านของตัวเองรอไว้ก่อนได้ เมื่อด่านเปิดเมื่อไหร่ overseas students กลุ่มนี้ก็จะสามารถเดินทางเข้ามาเรียนที่ออสเตรเลียได้ก่อน ซึ่งจะได้เปรียบกว่าผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นกระบวนการสมัครเรียนกับขอวีซ่าเลย อนึ่ง ตามที่คุณหมอวีซ่าได้เคยเขียนบทความใน Dr Visa article ฉบับก่อนหน้านี้ว่า ถึงแม้น้องๆจะเรียน online จากไทย เมื่อจบหลักสูตรของออสเตรเลียที่ลงเรียน online ไว้แล้ว เช่นปริญญาที่มีเวลาเรียนขั้นต่ำ 2 ปีตรงตามกฎเกณฑ์ของ Australia Study Requirement น้องๆก็จะสามารถขอวีซ่า Temporary Graduate Post-Study Work Visa sc485 เข้ามาทำงาน full time ที่ออสเตรเลียได้เลยทันทีที่ประตูเมืองเปิด
  6. ที่นับเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับนักเรียนไทยก็คือ นอกจากนักเรียนนักศึกษานานาชาติที่ทำงานในสายการแพทย์ พยาบาล สถานคนชรา คนพิการ เกษตรกรรมแล้ว รัฐบาลยังได้เพิ่มการอนุมัติให้พวกเราทำงานเกิน 40 ชั่วโมงต่อทุกสองสัปดาห์เป็นทำงาน Full time ได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการต้อนรับ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรมต่างๆเป็นต้น โดยเน้นว่าไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งอะไรก็ได้ทั้งนั้น เช่น เป็น cleaner ในร้านอาหาร หรือเป็น housekeeper ในโรงแรมก็ได้ทั้งนั้นค่ะ ขอเพียงอย่าให้เสียการเรียน
  7. นอกจากนี้แล้ว งบประมาณแห่งชาติจะมีการจัดสรรงบกระชายไปให้กับกลุ่มสตรี โดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว กลุ่มเด็กเล็ก Childcare คนชรา คนพิการ เป็นต้น
  8. มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลารอเงินช่วยเหลือสวัสดิการทางสังคม (social benefits) สำหรับผู้อพยพ (migrants) ที่เข้ามาอยู่ในประเทศออสเตรเลียใหม่ๆโดยปรับเป็นเวลารอให้เป็น 4 ปีเต็มถึงจะมีสิทธิ์รับบริการสวัสดิการทางสังคมได้สำหรับวีซ่าทุกตัว
  9. ส่งเสริมการออกวีซ่าให้กับคนที่จะเข้ามาเปิดกิจการทำธุรกิจ หรือลงทุนในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะในเขตที่มีประชากรเบาบางที่เรียกว่า Regional areas ในสายกิจการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูโควิดโดยตรงจะถือว่ามีค่ามาก ให้ได้รับข้อยกเว้นสามารถเดินทางเข้ามาออสเตรเลียหลังวีซ่าออกได้เลยโดยไม่ต้องขอ Travel Exemption
  10. จัดงบประมาณช่วยเหลือผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ประเทศนี้ใหม่ๆในโครงการ Adult Migration Education โดยไม่จำกัดชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่เพียง 510 ชั่วโมงเหมือนสมัยก่อนแล้ว แต่ให้สามารถเรียนได้จนกระทั่งถึงระดับเทียบเท่ากับระดับอาชีวะที่เรียกว่า Vocational Englishได้

อย่างที่แจ้งไว้ข้างต้น คุณหมอวีซ่าขอสรุปคร่าวๆในหัวข้อที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนไทยมากที่สุดประมาณนี้ให้อ่านกัน หากท่านใดสนใจที่จะอ่านรายละเอียดของงบประมาณที่ประกาศทั้งหมดนั้นเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของรัฐบาล Australiaได้เลยนะคะ

ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ คุณหมอวีซ่าอยากจะขอแสดงความยินดีกับลูกค้าหลายต่อหลายท่านที่ได้รับวีซ่าต่อๆกันอย่างไม่หยุดยั้งในเร็วๆนี้ โดยเฉพาะลูกค้าที่ยื่นเรื่อง onshore ที่ Australia ทีมงาน CP International ของเราทุกคนทำงานกันแทบไม่ทัน คุณหมอวีซ่าขอบอกได้เลยว่า ที่เป็นกำลังใจดียิ่งสำหรับทีมเรา ก็คือ ข้อความเล็กๆน้อยๆที่ส่งถึงพวกเราดั่งตัวอย่างข้างล่างนี้ ทำให้เรามีกำลังใจทำงานเหนื่อยเท่าไหร่ก็สู้ๆ คำชมเชยผลงานของพวกเราเพียงสั้นๆมีความหมายติดใจพวกเราไปตลอดชีพเลยก็ว่าได้นะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ

ยังมีวีซ่าอีกตัวหนึ่งที่กำลังมาแรงที่ทีม CP International ของเราได้ช่วยยื่นให้คุณพ่อคุณแม่ของลูกค้าที่เป็น PR หรือ Citizen ของ Australiaได้มาอาศัยอยู่ร่วมกับลูกๆหลานๆที่นี่ ที่เรียกว่า วีซ่า 870 ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะมาอยู่ยาวกับลูกหลาน 3 ปี หรือ 5 ปี โดยต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลออสเตรเลียเป็นจำนวน AUD5,000 ถ้าขอคุณพ่อหรือคุณแม่มาอยู่ 3 ปี หรือจ่าย AUD10,000 ถ้าขอให้ท่านมาอยู่ 5 ปี ยาวๆกับเรา ถึงจะเป็นวีซ่าชั่วคราว แต่ก็ยังดีกว่าได้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าออกทุก 3 เดือนซึ่งสงสารท่านขึ้นๆลงๆเครื่องไม่หยุดในวัยพ่อแม่ แถมค่าใช้จ่ายก็แพง และข่าวดีก็คือรัฐบาลออสฯได้อนุมัติการขยายเวลาวีซ่า 870 ออกไปให้อีก 18 เดือนสำหรับพ่อแม่ที่ได้รับวีซ่าไปแล้ว อันนี้ คุณหมอวีซ่าว่าก็สมควรนะคะ เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมเนื่องจากสภาวะโควิดยังไม่ผ่านไป มันไม่แฟร์ที่ออกวีซ่า 870 ให้คุณพ่อคุณแม่ไปแล้ว ตังก็จ่ายให้รัฐฯไปแล้ว แต่กลับปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่รออยู่ที่ไทยจนกว่าประตูเมืองจะเปิดซึ่งยังไม่ทราบเมื่อไหร่ รัฐฯจึงขยายเวลาต่ออายุวีซ่าตัวนี้เพิ่มให้อีก 18 เดือน ซึ่งถือเป็นข่าวดีนะคะ

ช่วงนี้ สำหรับท่านที่มีประวัติใสๆสนใจที่จะยื่นวีซ่าพาร์ตเนอร์ หรือคู่ครอง (Partner Visa) ทีมงานคุณหมอวีซ่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า นานปีทีหนที่ทางบริษัท CP International เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วง Covid นี้ ฉวยโอกาสที่รัฐบาลสนับสนุนวีซ่าครอบครัว หากเคสของท่านเป็นเคสที่ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อน ทางบริษัท CP International มีความภูมิใจเสนอรายการ  ร่วมด้วยช่วยกันในการอนุมัติราคาพิเศษสุดๆอย่างที่ไม่เคยเป็นไปใน 24 ปีของการทำวีซ่า โดยการลดค่าบริการของเราให้ถึง 50% เลยก็ว่าได้ ตามข้อมูลข้างล่างนี้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นหากท่านกำลังจะยื่นวีซ่าคู่ครองก็ไม่ต้องลังเลใจอีกต่อไป ติดต่อทีมงาน CP International เพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องในราคาโปรโมชั่นนานทีปีหนจากทีมเรา จ่ายในราคาโปรโมชั่น แต่ได้ผลงานระดับทีมงานคุณหมอวีซ่า คุ้มฝุดๆเลยค่ะ

รายละเอียดโปรโมชั่น

————————————–

ทีมงานทุกคนที่ CP International พร้อมให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านด้วยใจจริง ติดต่อยื่นวีซ่าเข้าออสเตรเลียกับทีมงานเชี่ยวชาญของ CP International ได้เนิ่นๆเสียแต่บัดนี้ Contact Us

คุณหมอวีซ่าเป็นห่วงทุกท่านที่เมืองไทยมากตอนนี้ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆ และขอให้ปลอดโรคปลอดไวรัส สิ่งใดไม่ดีก็ขออย่าให้มาใกล้ตัวเราเลยนะคะ…

ด้วยความปรารถนาดี

จากทีมงานคุณหมอวีซ่า