5 June 2017

สวัสดีค่ะแฟนคลับของคุณหมอวีซ่าทุกท่าน ก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายน หน้าหนาวกำลังจะมาเยือนออสเตรเลีย ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆใส่เสื้อผ้าให้อุ่นนะคะ ในวันนี้ คุณหมอวีซ่าขอเอาใจคุณพ่อคุณแม่โดยการอัพเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราวตัวใหม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของผู้ที่เป็น Australian citizen, Australian PR, หรือ Eligible New Zealand Citizen ที่เพิ่งประกาศไปสดๆร้อนๆ เมื่อวันที่ 5 May 2017 นี่เองค่ะ เนื่องจากมีผู้สนใจสอบถามเข้ามาเยอะมากเลย และมีหลายท่านอ่านและฟังจากที่อื่นมา เข้าใจผิดว่าสามารถยื่นขอวีซ่าตัวนี้ได้ทันที แต่แท้จริงแล้ว ประกาศครั้งนี้ ยังต้องผ่านรัฐสภาฯอนุมัติลงมาก่อน และคาดว่า น่าจะเริ่มใช้ได้ภายในสิ้นปี 2017 นี้ค่ะโดยมีเนื้อหาที่ยืนยันมาจาก Migration Alliance ตามนี้นะคะ

“On 5 May 2017, the Assistant Minister for Immigration and Border Protection announced the introduction of a new “temporary sponsored parent visa”.

The announcement follows a commitment made by the Turnbull Government during last year’s election campaign to introduce this new parent visa.

The availability of this parent visa will be dependent on the passage of the Migration Amendment (Family Violence and Other Measures) Bill 2016 through the Parliament. That Bill is currently before the Senate. If the Bill is passed in Parliament’s Winter Sittings, it is expected that the new visa will be available in late 2017.

In order to be eligible for this visa, parents must be sponsored by a biological, adoptive or step-child who is an Australian citizen, Australian permanent resident or an eligible New Zealand citizen. The sponsoring child must be 18 years old or older, must have lived in Australia for at least 4 years, must meet a household income requirement, must meet character requirements, and must accept legal liability for any debt owing for care in the public health system that the parent may incur during their stay in Australia.

Temporary residents of Australia (holders of student visas, temporary skilled work visas, etc.) will not be able to sponsor their parents.

The visa application process will involve two stages, with sponsors and parent applicants being assessed separately, and with approval of the child-sponsor required before a visa application can be made by the sponsor’s parents.

Parents will be eligible for this new visa if their child is approved as a sponsor; they meet identity, health and character requirements, and do not owe outstanding debts for public health services they have received in Australia.

However, applicants will be required to obtain and maintain health insurance for the entire period of their stay in Australia.

There will be a limit that only 1 set of parents will be able to be sponsored at any given time.

Step-parents will be eligible only if they continue to be in a married or de factor relationship with a biological parent of the sponsoring child.

The “Balance of Family Test”, which has previously applied to other kinds of parent visas, will not be a criterion of the new temporary parent visa.

There will be no English language requirement for the grant of the visa.

The visas will be valid for a period of either 3 or 5 years, with the Visa Application Charge for the 3 year visa being $5,000 and the charge for the 5 year visa being $10,000.

It will be possible to “renew” this visa. However, the maximum period of stay that will be allowed under this program will be a total of 10 years.

Holders of the visa will not be able to engage in paid work. They will be allowed to assist with childcare and to undertake unpaid volunteer activities. They will also be allowed to undertake informal, short-term study.”

โดยสรุปย่อๆก็คือ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะขอวีซ่าประเภทนี้ คุณพ่อคุณแม่จะต้องได้รับการสปอนเซอร์โดยบุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมหรือบุตรเลี้ยงที่เป็น Australian citizen, Australian PR, หรือ Eligible New Zealand citizen เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ถือถิ่นฐานหรือวีซ่าชั่วคราว (Temporary visa holders) จะไม่สามารถสปอนเซอร์วีซ่าตัวนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของตนได้นะคะ

โดยวีซ่าประเภทนี้ จะถูกพิจารณาแยกกันเป็นสองขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกของการยื่น จะพิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ตัวสปอนเซอร์ซึ่งเป็นบุตรก่อน หลังจากนั้น ถ้าหากทางบุตรได้รับการอนุมัติให้เป็นสปอนเซอร์ได้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ถึงจะสามารถยื่นวีซ่าประเภทนี้ต่อได้ในขั้นตอนที่สอง โดยตัวสปอนเซอร์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
  • มีรายได้เพียงพอเข้าข่ายตามที่อิมมิเกรชั่นกำหนด
  • ผ่านการตรวจสอบทางด้านประวัติความประพฤติ
  • ยินดีและสามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการทางด้านสาธารณะสุขของพ่อแม่ตลอดช่วงที่ท่านพำนักพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์นั้น ก็ต้องผ่านเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ เช่น ทางด้านสุขภาพและประวัติความประพฤติ รวมทั้งไม่มีหนี้สินทางด้านสาธารณะสุขติดไว้กับรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังบังคับให้คุณพ่อและคุณแม่ผู้ยื่นวีซ่าจะต้องซื้อประกันสุขภาพให้ครอบคลุมตลอดช่วง ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียด้วย

นอกเหนือจากนี้ ข้อกำหนดยังระบุว่า บุตรที่มีเงื่อนไขครบเป็นสปอนเซอร์ได้นั้น จะสามารถสปอนเซอร์คุณพ่อคุณแม่ได้เพียง 2 ท่านเท่านั้น เช่น ถ้าจะสปอนเซอร์คุณพ่อ + คุณแม่แท้ๆทางสายเลือดทั้งคู่ ก็จะไม่สามารถ สปอนเซอร์คุณพ่อเลี้ยงหรือคุณแม่เลี้ยงได้ หรือ ถ้าสปอนเซอร์ คุณพ่อ + แม่เลี้ยง ก็ไม่สามารถสปอนเซอร์แม่จริงได้ เป็นต้น ที่สำคัญในกรณีของพ่อเลี้ยง หรือแม่เลี้ยง ก็ตาม บุตรสามารถยื่นขอให้ได้เพียงหนึ่งคู่ที่ยังอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยากับคุณพ่อ หรือคุณแม่โดยกำเนิดของบุตรผู้ที่สปอนเซอร์เท่านั้น
สำหรับค่าใช้จ่าย วีซ่าประเภทนี้ จะแบ่งเป็นสองประเภท คือแบบมีอายุยาว 3 ปี กับยาว 5 ปี โดยค่ายื่นวีซ่าสำหรับวีซ่ายาว 3 ปีนั้นจะอยู่ที่ 5,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับวีซ่าประเภทยาว 5 ปีนั้น จะอยู่ที่ 10,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย วีซ่าตัวนี้สามารถต่ออายุได้ แต่ระยะเวลาสูงสุดนั้นรวมแล้วจะได้แค่สูงสุด 10 ปีเท่านั้น และไม่สามารถสะพานเชื่อมไปสู่การยื่นวีซ่าเพื่อขอถิ่นฐานถาวร (PR) ได้ โดยผู้ถือวีซ่านั้น ห้ามทำงานรับเงิน แต่จะสามารถเข้าไปช่วยดูแลลูกหลานได้หรือทำงานอาสาสมัครต่างๆที่ไม่ได้รับเงินได้ และสามารถเรียนหลักสูตรคอร์สสั้นๆในประเทศออสเตรเลีย เช่น เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นๆได้

หลายๆท่านคิดว่าวีซ่าตัวนี้ถือว่าเป็นวีซ่าชั่วคราวที่ราคาสูงมากทีเดียว แถมยังต้องซื้อประกันสุขภาพ (private health insurance) ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านอีกด้วย ผู้เป็นบุตรทั้งหลาย จึงต้องเตรียมตัวทำงานเก็บเงินไว้ หากตั้งใจจะสปอนเซอร์พ่อแม่ให้เข้าไปอยู่ร่วมในออสเตรเลียด้วยวีซ่าประเภทนี้ แต่ในแง่คิดคุณหมอวีซ่า ก็คือ พ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่กำเนิดจนโต ก็ไม่ทราบท่านทำได้อย่างไร ไม่เคยบ่นลำบากเลย พอเราโตมา หากเราสามารถและมีโอกาสเลี้ยงดูท่านกลับได้ ต้องถือว่าเป็นบุญของเรานะคะ คุณหมอวีซ่าเองอยากมีโอกาสแบบนี้มาก แต่โชคไม่ดี เสียคุณแม่ไปตั้งแต่ท่านโดนพิษภัยระเบิดจากภาคใต้เมื่อเกือบ 40 ปีก่อน และคุณพ่อก็เสียตามกันไปอีกไม่กี่ปีต่อมา ถึงอยากมีโอกาสเลี้ยงดูท่านตอนแก่เฒ่าเลย ก็ไม่สามารถทำได้อย่างน่าเสียดาย อยากมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เคียงข้างเป็นมิ่งขวัญให้ลูกให้หลานไปนานๆ ก็ไม่มีวาสนาอย่างนั้นกะคนอื่นเขาเลย…เศร้าค่ะ

สุดท้ายนี้ คุณหมอวีซ่าขอแสดงความยินดีกับคุณแม่อีกท่านหนึ่ง ซึ่งเพิ่งวีซ่าผ่านได้ Contributory Parent Visa (subclass 143) ไปสดๆร้อนๆเดือนนี้เองนะคะ ทางคุณแม่ดีใจ และได้ส่งข้อความประทับใจมาถึงทีมงานคุณหมอวีซ่า ดังนี้ค่ะ

ก่อนจากกันไปวันนี้ คุณหมอวีซ่าขอทิ้งท้ายด้วยการฝากกิจกรรมดีๆ ไว้ให้กับท่านผู้อ่านที่รักทั้งหลาย คือ นิทรรศการประจำปีศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย “20 ปี CP Australia Education Fair 2017” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 นี้ เวลา 11:00 – 17:00 น. ในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายมากอย่างเลยนะคะ มาพบปะพูดคุยโดยตรงกับ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยดังชั้นนำที่บินตรงจากออสเตรเลียมาให้ข้อมูลการศึกษาต่อกับน้องๆ โดยตรง พบกับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตออสเตรเลีย ที่มาร่วมให้คำแนะนำทางด้านทุนการศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย พร้อมร่วมเข้าสัมมนาอย่างใกล้ชิดกับ คุณ Andrew Biggs เซเล๊ปฝรั่งคนดังความรู้กว้างขวาง นักเขียนคนดังที่พูดภาษาไทยได้จนไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝรั่งพูดไทย อีกทั้งพบกับนักร้องสาวชื่อดัง Lula และสุดท้าย ที่สำคัญ ร่วมฟังสัมมนาคุณหมอวีซ่า ที่ช่วยสร้างอนาคตให้คนมาหลายรุ่น มากต่อมากจนนับไม่ถ้วน (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ไม่ผิดหวังแน่นอน เรียกว่า “อย่าพลาด มีญาติบอกญาติ มีเพื่อนรีบบอกเพื่อน” เลยแหละค่ะ สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีโดย click ที่รูปด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

 คลิกเพื่อลงทะเบียน

มีคำถามเกี่ยวกับการสมัครหรือสถานะวีซ่าออสเตรเลียของคุณ? ต้องการสมัครเพื่อศึกษาต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลีย? สามารถขอคำแนะนำจากทีมคุณหมอวีซ่าได้ที่: