2 May 2019

ใกล้จะถึงช่วงปิดเทอมใหญ่กันแล้วบางคนก็ต้องทำโปรเจคงานกลุ่ม หรือ อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนอยู่ที่บ้านในช่วงปิดเทอม แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราได้ไปเปิดประสบการณ์เรียนในสถานที่แปลกใหม่ สังคมใหม่ๆ ที่อาจจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นในแบบฉบับนานาชาติ วันนี้พี่ๆ CP International อยากชวนน้องๆไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากประเทศนี่เขามีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับโลก อีกทั้งยังมีระบบชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจเลย แต่การที่จะไปเรียนนั่นจะต้องมีการเตรียมพร้อมที่ถูกต้อง และหากน้องๆคนไหนเตรียมตัวที่จะสมัคร visa ด้วยตัวเองอาจจะมีข้อผิดพลาด วันนี้พี่ๆจึงมี 4  ข้อควรระวังมาฝากให้น้องๆได้เตรียมความพร้อมเบื้องต้นกัน

ปัจจุบันการยื่นวีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลียต้องยื่นผ่านทางระบบออนไลน์ ของ Immi Account เท่านั้น ดังนั้น น้องๆยื่นวีซ่าอาจจะประสบกับปัญหาเหล่านี้ ในขณะที่ดำเนินการยื่นวีซ่านักเรียน

1. เตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบตามรายการที่แสดงในระบบของการยื่นวีซ่า

What are the most common mistakes people make when lodging a student visa

ผู้ที่ยื่นวีซ่านักเรียนต้องเช็ครายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าผ่านทางเว็ปไซด์ของ DHA ก่อนที่จะยื่นวีซ่านักเรียน หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบบของการสมัครวีซ่าต้องการ ใบสมัครของท่านอาจจะได้รับการปฎิเสธหรือมีการพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ากว่ากำหนด

2. อ่านคำถามวีซ่าไม่ละเอียดและไม่เข้าใจในคำถาม ทำให้กรอกข้อมูลผิดในฟอร์มของวีซ่า

What are the most common mistakes people make when lodging a student visa

ผู้ยื่นวีซ่านักเรียนต้องกรอกข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด 25 หน้า ท่านต้องตอบคำถามทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นและข้อมูลที่กรอกทั้งหมดต้องถูกต้องและเป็นความจริง เมื่อกดยื่นวีซ่าแล้ว หากท่านอยากจะแก้ไขทีหลัง จะต้องอธิบายข้อผิดพลาดของท่านว่าทำไมถึงกรอกข้อมูลผิด ถึงจะทำการแก้ไขได้ ซึ่งทำให้วีซ่าของท่านอาจจะล่าช้าไปอีก ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า การกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่แรกจึงดีที่สุด

3. วิธีการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า

What are the most common mistakes people make when lodging a student visa

การยื่นวีซ่านักเรียนแบบออนไลน์ จะมีการกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านบัตรเครดิต, BPAY ,PayPal และ UnionPay  เท่านั้น หากผู้สมัครวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าวในการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า จะทำให้ยื่นวีซ่านักเรียนไม่ได้

4. ขนาดของไฟล์เอกสารที่ต้องการอัพโหลดในการยื่นวีซ่า

What are the most common mistakes people make when lodging a student visa

ในการยื่นวีซ่านักเรียนแบบออนไลน์ เอกสารจะต้องสแกนและถ่ายโอนข้อมูล (upload)เข้าไปในระบบ Immi Account ตามหัวข้อเอกสารที่ได้กำหนดไว้ในระบบ เอกสารที่ถ่ายโอนข้อมูล (upload)สามารถถ่ายโอนข้อมูล (upload)ได้มากที่สุด 60 ไฟล์ข้อมูล ซึ่งแต่ละไฟล์ข้อมูลมีขนาดไม่เกิน  5 MB ในบางครั้งผู้ที่ยื่นวีซ่ามีเอกสารไฟล์ข้อมูลมากกว่า 5 MB ทำให้เกินความยุ่งยากในการถ่ายโอนข้อมูล (upload) เข้าไปในระบบ หรือ บางครั้งไฟล์ข้อมูลมีขนาดเล็กกว่า 5 MB แต่เอกสารไม่มีความชัดเจน ก็สามารถเกิดเป็นปัญหาในตอนที่สมัครวีซ่าได้เหมือนกัน

What are the most common mistakes people make when lodging a student visa

4 ข้อควรระวังนี้ เป็นเพียงการเริ่มต้นสำหรับการเตรียมเอกสารเบื้องต้น และหากน้องๆที่สนใจอยากจะไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย สามารถให้พี่ๆที่ CP International แนะนำทั้งที่เรียนและเรื่องการเตรียมตัวความพร้อมเบื้องต้นได้เลยนะคะ

มีคำถามเกี่ยวกับการสมัครหรือสถานะวีซ่าออสเตรเลียของคุณ? ต้องการสมัครเพื่อศึกษาต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลีย? สามารถขอคำแนะนำจากทีมคุณหมอวีซ่าได้ที่: