NSW Government Schools

NSW Government Schools

NSW Government Schools เป็นเครือข่ายโรงเรียนมัธยมปลายในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของรัฐบาลออสเตรเลียที่ใหญ่ที่สุด และมีเครือข่ายโรงเรียนรัฐบาลจำนวนมากให้เลือกเรียนภายใต้การดูแลของกระทรวงการศึกษาต่างชาติ หรือ Department of Education International (DE International) ผู้ซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติของรัฐในการดูแลนักเรียนต่างชาติโดยจัดหาโรงเรียนรัฐบาลที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครเรียน การลงทะเบียนเรียน และการประสานงานเกี่ยวกับที่พักอาศัยของนักเรียนต่างชาติอีกด้วย

รัฐนิวเซาท์เวลส์จัดเป็นหนึ่งในรัฐที่มีระบบการศึกษา สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติไม่ว่าจะทั้งเด็กเล็กหรือเด็กโต อีกทั้งหน่วยงาน DE International ยังทำงานอย่างเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพสูง ทำให้ผู้ปกครองสบายใจที่จะส่งลูกไปเรียนที่รัฐนี้ คณาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายล้วนแต่ผ่านการคัดเลือกและจบจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานทางด้านการศึกษา NESA อีกทั้งขนาดของชั้นเรียนในแต่ละระดับจะไม่ใหญ่มาก ทำให้ครูผู้สอนเข้าถึงตัวผู้เรียนได้แบบตัวต่อตัว ส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่จบการศึกษาจากเครือข่ายโรงเรียนรัฐบาลของรัฐนี้จะได้รับประกาศนียบัตร HSC ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรเทียบเท่าระดับสากล เป็นที่ยอมรับ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะทั้งในประเทศออสเตรเลียหรือต่างประเทศ

ค่าเรียนโดยประมาณสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต่อปี

Standard Tuition Fee

Primary(Prep-Grade 6) – AUD13,400

Junior Secondary(Years 7-10) – AUD14,800

Senior Secondary(Years 11-12) – AUD16,600

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น – AUD8,900 ต่อสองเทอม

รายละเอียดเพิ่มเติม: DE Internatioal ภาษาไทย

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง