monash university

member of the group of eight

When it comes to choosing a university, there’s a lot to consider. By choosing Monash, you can be sure you’ve taken your first step to a successful career.

ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ Monash Universityให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกประเทศในด้านของงานวิจัยและการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมภายในระยะเวลาเพียง 50 ปี Monash University ถูกจัดอันดับอยู่ในหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดยยังติดอันดับที่ 84 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก (Time’s Higher Education) อันดับที่ 21 ของมหาวิทยาลัยที่มีความนานาชาติมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ Monash University ยังมีชื่อเสียงทั้งในออสเตรเลีย และในระดับโลก ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น Engineering and Technology, Chemistry, Pharmacy and Pharmacology, Education, Performing Arts และ Nursing Monash University ยังเป็นสมาชิกของกลุมมหาวิทยาลัย Group of Eight ของออสเตรเลีย ที่เป็น 8 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และโดดเด่นที่สุดในออสเตรเลีย แต่ถึงจะได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงมากแล้วทางมหาวิทยาลัยก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงอนาคต

นอกจาก Monash University จะให้ความสำคัญกับอันดับของทางมหาวิทยาลัยแล้ว ประสบการณ์ส่วนบุคคลที่นักศึกษาจะได้รับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน Monash University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าอยู่เสมอ ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่จะเปิดโอกาสในนักศึกษาได้ฝึกฝนให้ตัวเองได้หาตัวตนที่ดีที่สุดของตนเอง นักศึกษาจะได้แรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีมาตรฐานและแปลกใหม่ เช่น Virtual Laboratory สำหรับนักศึกษาสาขา Phamacy, การจัดสร้าง Trading Room ที่สมจริง ให้กับนักศึกษาสาขา Finance และ การจัดกิจกรรมให้สร้างรถแข่งและนำมาแข่งจริงสำหรับนักศึกษาสาขา Engineering ทางมหาวิทยาลัยยังเชื่อว่าหนึ่งในทักษะที่จะทำให้นักศึกษาที่จบออกไปมีความโดดเด่นในที่ทำงานคือทักษะความเป็นผู้นำ ดังนั้น Monash University จึงมีกิจกรรมหลากหลายให้นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อฝึกฝนความเป็นผู้นำ อีกสิ่งหนึ่งที่ Monash University ได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมคืองานจิตอาสาต่างๆ ไม่ใช่เพียงเพื่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะเท่านั้น กิจกรรมเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจ และ ที่ขาดไม่ได้คือการสร้างเครือข่ายจากกิจกรรมดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นมา

Monash University Ranking

อันดับของมหาวิทยาลัย

อันดับที่ 84 ของ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

(Times Higher Education World University Rankings (2018–2019))

สมาชิกกลุ่ม GROUP OF EIGHT

กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และโดดเด่นที่สุด

8 แห่งในออสเตรเลีย

อันดับที่ 21 ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดในโลก

(Times Higher Education World University Rankings (2017-2018))

คอร์สเรียนและเกณฑ์การรับเข้า

Bachelor’s Degree

 • จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า พร้อมกับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8/4
 • ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ คือ IELTS 6.5 แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0 แต่หากสอบได้ต่ำกว่านี้ก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับระดับก่อนเข้าเรียนได้ โดยไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่หลังจากเรียนภาษาจบ

Master’s Degree

 • จบปริญญาตรี พร้อมกับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8/4
 • ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ คือ IELTS 6.5 แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0 แต่หากสอบได้ต่ำกว่านี้ก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับระดับก่อนเข้าเรียนได้ โดยไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่หลังจากเรียนภาษาจบ

PhD

 • จบระดับปริญญาตรี และ โท โดยควรมีประสบการณ์การทำ Thesis มาก่อน
 • เขียน Research Preference หรือ Research Proposal เพื่อใช้ในการหา Supervisor
 • ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ คือ IELTS 6.5 แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0 แต่หากสอบได้ต่ำกว่านี้ก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับระดับก่อนเข้าเรียนได้ โดยไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่หลังจากเรียนภาษาจบ
 • สำหรับคนที่ผลภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้า ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษา โดยสามารถลงเรียนตามระดับคะแนนที่ได้
 • สำหรับน้องๆ ที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า และต้องการจะเรียนระดับปริญญาตรีที่ Monash University หรือ น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ต้องการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถเข้าเรียนที่ Monash College เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

วันเริ่มเรียนและที่ตั้งมหาวิทยาลัย

สำหรับ Monash University โปรแกรมส่วนมากจะเปิดสองรอบต่อปี เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม

สำหรับบางMonash College จะเปิดเรียน 4 รอบต่อปีคือ กุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคม

 • Clayton Campus
 • Caulfield Campus
 • Peninsula Campus
 • Parkville Campus

ค่าเรียนและทุนการศึกษา

ค่าเรียนโดยประมาณสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต่อปี

 • Undergraduate Degree  – AUD40,500
 • Postgraduate Degree (Coursework) – AUD44,000
 • Postgraduate Degree (Research) – AUD32,100
 • English for Academic Purposes  – AUD520/สัปดาห์

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • Monash University มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ โดยนักศึกษาต้องผ่านการพิจารณาของทางมหาวิทยาลัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง