University of Tasmania

University of Tasmania (UTAS)

University of Tasmania หรือ มหาวิทยาลัยแทสเมเนีย (UTAS) ยินดีต้อนรับนักศึกษาไทยตลอดมาเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดสิบปี โดยปัจจุบันนักศึกษาไทยจำนวน 200 คน กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีมิตรภาพและความปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย

ชุมชนชาวไทยทั้งในและนอกบริเวณมหาวิทยาลัยนั้นมีชีวิตชีวาและให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี แต่ไม่วุ่นวายมากจนเกินไป มีสังคม วัฒนธรรม และศาสนาที่หลากหลาย มีร้านอาหารไทยและร้านขายของชำของเอเชียซึ่งจะช่วยให้การปรับตัวในแทสเมเนียเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

จุดเด่นสถาบัน

UTas being the number 20 ranked Australian university overall in the world ranking systems

A 3.5 Star AEN rated university

A student survey satisfaction rating of 83.3% for business 70.3% for health 90.8% for arts 89.7% for science

คอร์สเรียนและเกณฑ์การรับเข้า

หลักสูตรปริญญาตรี

การจะเข้าเรียนชั้นปีที่หนึ่งของระดับปริญญาตรีนั้นต้องมีระดับคะแนน GPA ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 2.6/4.00 ขึ้นไป

 

หลักสูตรปริญญาโท

การเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทของ UTAS นั้นต้องมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีของออสเตรเลียจากสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรับ นอกจากนี้ต้องเรียนจบวิชาเรียนตามที่กำหนดและผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตรที่เลือกอีกด้วย

วันเริ่มเรียนและที่ตั้งสถาบัน

วันเริ่มเรียนคือเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

Hobart Campus

Launceston Campus

Distance Hobart Campus

Distance Sydney Campus

Rozelle – Sydney Campus

Darlinghurst – Sydney Campus

Cradle Coast Campus

Distance Launceston Campus

ค่าเรียนและโปรโมชั่น

ค่าเรียนโดยประมาณสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต่อปี

Diploma – AUD25,000

Bachelor’s Degree – AUD35,950

Master’s Degree – AUD30,950

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

University of Tasmania  มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ โดยนักศึกษาต้องผ่านการพิจารณาของทางมหาวิทยาลัย

 

Clip https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PFG7Q2yjrGY

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.utas.edu.au/

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง