Australian Institute of Technical Training (AITT)

Australian Institute of Technical Training

Australian Institute of Technical Training (AITT)
AITT ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ระแวกเดียวกันกับ Rialto Towers ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง
Australian Institute of Technical Training - AITT -

AITT ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ระแวกเดียวกันกับ Rialto Towers ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง เมลเบิร์นเป็นสถานที่ ที่เหมาะแก่การเรียน และ อยู่อาศัย โดยได้รับการจัดอันดับเป็น“เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก”โดย the economist intelligence unit (UK) เมลเบิร์นได้รับการขนานนามว่าเป็น “สังคมปลอดอันตราย” โดยองค์กรอนามัยโลก ซึ่งถือเป็นเมืองแห่งแรกของออสเตรเลียที่ได้รับคำกล่าวนี้ ประชากรของเมลเบิร์นมีมากมายถึง 140 เชื้อชาติ และสื่อสารด้วยภาษาที่แตกต่างกันถึง 151 ภาษา 30% ของประชากรในเมลเบิร์นนั้นมีถิ่นกำเนิดนอกประเทศ อีกทั้งเมลเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีจำนวนนักเรียนต่างชาติมากที่สุดในออสเตรเลีย

AITT ตั้งอยู่ใกล้สถานีขนส่งสาธารณะ โดยรถไฟ รถโดยสารสายหลักจะวนมา ทุกๆ1-2 นาที นักเรียนของ AITT สามารถเข้าถึงธนาคาร คาเฟ่ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร สวนสาธารณะ หอสมุด ไนท์คลับ โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า สำนักข่าว ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว และ อื่นๆอีกมากมาย

Australian Institute of Technical Training

Highlights

Australian Institute of Technical Training

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

Australian Institute of Technical Training

แหล่งข้อมูลทางภาษาบนอินเตอร์เน็ต

Australian Institute of Technical Training

สื่อการเรียนการสอนทั้งภาพและเสียง

สาขาวิชาที่เปิดสอน และ เกณฑ์การรับเข้า

การสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ควรเตรียมตัวตามนี้

Vocational Education and Training

  • วุฒิการศึกษา: จบการศึกษาระดับมัธมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
  • ภาษาอังกฤษ: Academic IELTS 5.5 แต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ

ทางเลือกอื่นๆในการสมัครเข้าเรียน

  • AITT เปิดสอนโปรแกรม English for Academic Purposes เพื่อช่วยให้นักศึกษาเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ถึงระดับที่ต้องการ โดยน้องๆสามารถสอบภายในหลังจากจบตอร์สภาษาอังกฤษและเข้าเรียนโปรแกรมที่ต้องการได้โดยไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่

วันเริ่มเรียน และ ที่ตั้งแคมปัส

สำหรับ AITT จะเปิดเรียน 4 รอบต่อปี เริ่มเรียนเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และ กันยายน

Australian Institute of Technical Training - AITT -

Australian Institute of Technical Training

600 Collins St, Melbourne VIC 3004

ค่าเรียน และ โปรโมชั่น

Australian Institute of Technical Training - AITT -

ค่าเรียนโดยประมาณสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต่อเทอม

  • Vocational Education and Training  – เริ่มต้นที่ AUD $1,400.

โปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  • ไม่มีโปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ