Australian National College

Australian national college

Australian National College

Australian National College เป็นสถาบันสอนสายอาชีพที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์การสอนนักเรียนท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติมายาวนานหลายปี มีหลักสูตรที่เน้นการดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาให้ได้เยอะที่สุด ด้วยครูผู้สอนที่มีความเอาใจใส่และมีประสบการณ์มากมาย 

ANC ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น มีความสะดวกสบายในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเรียน อาหารการกิน แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย 

จุดเด่นสถาบัน

การเรียนมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมาก

ครูผู้สอนมีประสบการณ์เฉพาะทาง

หลักสูตรมีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน 

คอร์สเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. Leadership and Management
  2. Business
  3. Marketing and Communication
  4. Printing and Graphic Arts
  5. Retail Management

วันเริ่มเรียนและที่ตั้งสถาบัน

วันเริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม

Melbourne Campus: 58 Franklins St. Melbourne VIC 3000