TAFE Tasmania

TAFE Tasmania

TAFE Tasmania

 

TasTAFE เป็นสถาบันสอนสายอาชีพที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่ในรัฐ Tasmania มีแคมปัสอยู่หลากหลายที่ให้เลือก และเน้นการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถนำความรู้และแระสบการณ์ไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง TasTAFE ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย โดยเมือง Tasmania เป็นเมืองที่สงบ นักเรียนไทยน้อย ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่

จุดเด่นสถาบัน

มี Packaged ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ

นักเรียนไทยน้อย

สภาพแวดล้อมดี ค่าครองชีพสูงกว่ารัฐอื่นๆ แคมปัสสวยงาม

คอร์สเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. Arts and Design
 2. Automotive
 3. Building and Construction Trades
 4. Business and ICT
 5. Early Childhood, Education and Foundation Skills
 6. Hair and Beauty
 7. Health and Community Services
 8. Metal Trades
 9. Plumbing and Electrical
 10. Primary Industries, Horticulture and Environment
 11. Science and Engineering
 12. Tourism, Hospitality and Food

วันเริ่มเรียนและที่ตั้งสถาบัน

วันเริ่มเรียนเดือนมกราคม และ กรกฎาคม

Campbell Street Campus

Clarence Campus

Drysdale Campus Hobart

Creative Arts Training Facility, Hunter Street

Drysdale Butchery Training Facility

Drysdale Training Facility, Claremont College

Metal Engineering Training Facility, Bender Drive

Plumbing and Refrigeration Training Facility, Claremont

Burnie Campus

Freer Farm Training Facility, Burnie

Devonport Campus

Drysdale Cookery and Bakery Training Facility, Devonport

Alanvale Campus

Drysdale Campus Launceston

Launceston Campus

Creative Arts Training Facility, Inveresk

Health, Aged Care and Disability Training Facility, Launceston