The Hotel School

The hotel school

 

The Hotel School เป็นสถาบันสอนสายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Hotel Management โดยเฉพาะ แล้วยังเป็นพาร์ทเนอร์กับ Southern Cross University และโรงแรมชั้นนำระดับโลกมากมาย โดยสถาบันก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1989 ซึ่งมีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การฝึกงานที่ได้รับค่าตอบแทน โดยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากกว่า 35 เชื้อชาติ 

จุดเด่นสถาบัน

 ประสบการณ์การสอนยาวนานกว่า 30 ปี

เป็น Top World Ranking

มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่เลือกเวลาเองได้

คอร์สเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. Event Management
  2. Hotel Management
  3. Hospitality
  4. Tourism
  5. Business

วันเริ่มเรียนและที่ตั้งสถาบัน

วันเริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และ พฤศจิกายน

Sydney Campus: 60 Phillip St, Sydney NSW 2000, Australia

Melbourne Campus: Level 3/399 Lonsdale St, Melbourne VIC 3000, Australia

Brisbane Campus: Level 13/127 Creek St, Brisbane City QLD 4000, Australia