UNSW Global

UNsw global

 

UNSW Global เป็นสถาบันสอนสายอาชีพที่ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปีค.ศ.1966 มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นของมหาวิทยาลัย UNSW โดย University of New South Wales เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1949 และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย เป็นหนึ่งในสมาชิก Group of Eight ที่รวมสุดยอดมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียซึ่งถูกจัดอันดับเป็น อันดับที่ 43 ของโลก และ อันดับที่ 4 ของออสเตรเลีย

จุดเด่นสถาบัน

Pathway เข้ามหาวิทยาลัย

ห้องเรียนขนาดเล็ก ครูผู้สอนสามาถเข้าถึงนักเรียนได้ง่าย

ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ

คอร์สเรียน

วันเริ่มเรียนและที่ตั้งสถาบัน

วันเริ่มเรียนเดือนมกราคม และ กรกฎาคม

Sydney NSW 2052, Australia