UP Education

UP Education

UP Education มีหลักสูตรภาษาเฉพาะและวุฒิการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และในการเรียนรู้ในระดับสูง UP เป็นผู้นำในเรื่องการมุ่งเน้นทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นสถาบัน

เป็น English Testing Centers

หลักสูตรภาษาอังกฤษ รองรับสำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

คอร์สเรียนและเกณฑ์การรับเข้า

  • Beauties
  • Business
  • Creative Industry
  • Hospitality & Cookery
  • Information Technology
  • Others

น้องๆที่สนใจสมัครเรียนต้องสามารถอธิบายความตั้งใจจริงในการไปเรียนภาษาอังกฤษได้

วันเริ่มเรียนและที่ตั้งสถาบัน

วันเริ่มเรียนคอร์สภาษาเริ่มเรียนทุกวันจันทร์

Auckland Campus: 4 Williamson Avenue, Ponsonby, Auckland 1021, New Zealand

Wellington Campus: Level 3, Wellington Railway Station, 2 Bunny Street, Pipitea, Wellington 6011, New Zealand

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง