UTS College

UTS College

เตรียมตัวที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับที่เหนือกว่ากับ UTS College

University of Technology Sydney (UTS)

ในทุกๆปี หลักสูตรของ UTS College ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนกว่า 4,000 คน จาก 75 ประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตรเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้ปรับพื้นฐาน และ พัฒนาทักษะ รวมไปถึงความมั่นใจในตัวเองเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

UTS College เสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการชั้นนำ หลักสูตร Foundation และ หลักสูตรอนุปริญญาระดับสูง (Dioloma) ที่ถูกออกแบบสำหรับการเข้าเรียนต่อที่ University of Technology Sydney (UTS) โดยเฉพาะในแต่ละปี มีผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญากว่า 90% ที่ได้คะแนนเพียงพอสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่สถาบัน University of Technology Sydney (UTS)

หลักสูตรเหล่านี้เป็นเส้นทางพิเศษสู่การเข้าเรียนที่ University of Technology Sydney ซึ่งถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยสร้างใหม่ของออสเตรเลีย วิสัยทัศน์ของ UTS College คือการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างชีวิตของนักเรียนผ่านพลังแห่งการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ และผู้คนของเรา

เจ้าหน้าที่ของเรามีความตั้งใจจริงในการสนับสนุนนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ UTS College เชื่อมั่นว่านักเรียนที่มีศักยภาพทุกคนควรได้รับโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายเหล่านั้น ภารกิจของเจ้าหน้าที่ของเราคือ การทำให้โอกาสเหล่านั้นสู่ความสำเร็จในชีวิตมหาวิทยาลัยให้ถึงมือของผู้คนทั่วโลกมากขึ้น
Insearch Limited อยู่ภายใต้การควบคุมของ University of Technology Sydney (UTS) และเป็นสถาบันเอกชน สามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ของ University of Technology Sydney (UTS) ได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรอนุปริญญาที่คุณเลือกเรียนและนักเรียนจะต้องไม่ตกเกิน 2 วิชาในหลักสูตรอนุปริญญา

University of Technology Sydney (UTS)

highlights

University of Technology Sydney (UTS)

การันตีการเข้าศึกษาต่อที่ UTS เมื่อคุณเรียนผ่านหลักสูตรอนุปริญญา (Diploma)*

*ทั้งนี้นักเรียนจะต้องไม่ตกเกิน 2 วิชาในหลักสูตรอนุปริญญา

University of Technology Sydney (UTS)

หลักสูตรความเป็นผู้นำของเราให้โอกาสสุดพิเศษแก่คุณในการเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพตั้งแต่ในห้องเรียน

University of Technology Sydney (UTS)

เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกรุ่นล่าสุด รวมถึงศูนย์ภาษาอังกฤษ ห้องบรรยายและห้องเรียนที่ทันสมัย

สาขาวิชาที่เปิดสอน และ เกณฑ์การรับเข้า

UTS Foundation Studies

หลักสูตรเพิ่มเติม(Extended)
วุฒิการศึกษา: จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป
ภาษาอังกฤษ: Academic IELTS 5.0 แต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือผลการสอบภาษา

หลักสูตรมาตรฐาน(Standard)
วุฒิการศึกษา: จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
ภาษาอังกฤษ: Academic IELTS 5.5 แต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือผลการสอบภาษา

UTS Insearch Diploma Courses

วุฒิการศึกษา: จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไปหรือสูงกว่า
ภาษาอังกฤษ: Academic IELTS 5.5 แต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆที่ได้รับการยอมรับ

ทางเลือกอื่นๆในการสมัครเข้าเรียน

น้องที่ภาษาอังฤษไปถึงตามเกณฑ์การรับเข้าของ University of Technology Sydney (UTS) ก็สามารถเลือกเรียนที่สถาบันที่เป็นพาร์ทเนอร์ ซึ่งเปิดสอนโปรแกรม English for Academic Purposes เพื่อช่วยให้นักศึกษาเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ถึงระดับที่ต้องการ โดยน้องๆสามารถสอบภายในหลังจากจบคอร์สภาษาอังกฤษและเข้าเรียนโปรแกรมที่ต้องการได้โดยไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

วันเริ่มเรียน และ ที่ตั้งแคมปัส

สำหรับ UTS College จะเปิดเรียน 3 รอบต่อปี เริ่มเรียนเดือน มีนาคม มิถุนายน และ ตุลาคม

University of Technology Sydney (UTS)

Sydney 187 Thomas St, Haymarket NSW 2000, Australia

ค่าเรียน และ ทุนการศึกษา

University of Technology Sydney (UTS)

ค่าเรียนโดยประมาณสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต่อเทอม

UTS College English Programs

2019 – AUD525/week , 2020 – AUD 520/week

General English
Academic English (AE)
IELTS Preparation
UTS Foundation Studies

2019 – AUD25,250 , 2020 – AUD26,500

Standard (2 Semesters)
UTS Foundation Studies

2019 – AUD36,250 , 2020 – AUD38,000

Extended (3 Semesters)
UTS College Diploma

2019 – AUD31,000 , 2020 – AUD32,000

Standard (3 Semesters)
Accelerated (2 Semesters)
UTS College Diploma

2019 – AUD37,500 , 2020 – 39,000

​Extended (4 Semesters)

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง