6 December 2018

น้องๆหลายคนที่กำลังสนใจหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นระดับ Bachelor หรือ Master คงเคยได้ยินชื่อ Australian Catholic University มาแล้ว มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้าน พยาบาลศาสตร์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นถึง Top 3 Best Nursing School ในออสเตรเลีย

สำหรับที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ น้องๆสามารถเลือกเรียนในแคมปัส และ เมืองที่ชื่นชอบได้ ไม่ว่าจะเป็น บริสเบน เมลเบิร์น หรือ ซิดนีย์

นอกจาก โอกาสที่จะสัมผัสกับการเรียนใน Top Nursing School และ อุปกรณ์การเรียนระดับโลก การเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังให้ประสบการณ์ที่น่าสนใจที่จะส่งผลต่อการได้งานและฐานเงินเดือนในอนาคตอีกดด้วย

การเรียนสาขาพยาบาลที่ Australian Catholic University

Australian Catholic University เปิดสอนด้าน Nursing มาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 โดยในปัจจุบัน มีนักศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์มากกว่า 5000 คน รวมทุกแคมปัสของมหาวิทยาลัย ทำให้มั่นใจได้ว่า ประสบการณ์และคุณภาพของ Nursing School ที่ ACU อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย

โดยในปี 2017 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์แนะนำมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย อย่าง universityreviews.com.au  ได้มีการจัดอันดับ Nursing School ที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย ซึ่ง ACU นั้นก็ได้รับการจัดอันดับให้ติดหนึ่งในสาม โดยการจัดอันดับนี้วัดจาก ปัจจัยหลัก สามด้าน คือ ขนาดหรือจำนวนนักศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา และรายได้เฉลี่ยของนักศึกษาหลังจากเรียนจบ

1. Nursing School Size

เป็นการเก็บสถิติจำนวนนักเรียนในแต่ละสถาบัน ซึ่งเป็นการยืนยันได้ถึงคุณภาพและชื่อเสียงของสถาบันนั้นๆ โดย Nursing School ที่ ACU นั้นเป็น Nursing School ที่ใหญ่ที่สุด โดยมีนักศึกษาถึง 6,581 คนในปี 2017 ที่ผ่านมา ด้วยชื่อเสียงยาวนานหลายปีจึงทำให้มีนักศึกษาทั้งชาวออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติสนใจมาเรียนที่นี่และมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกๆปี

2. Student’s Satisfaction

คือผลจากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบันนั้นๆ ซึ่งนักศึกษาจาก ACU ได้ให้คะแนนสูงถึง 80% สำหรับคะแนนในด้านนี้จะทำให้เราได้เห็นถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสบการณ์ที่ได้รับทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับ ACU นั้น ก็ได้มีการจัดกิจกรรมมากมายทั้งเพื่อส่งเสริมคุณภาพของนักศึกษาและเพิ่มโอกาสในการทำงาน รวมถึงการช่วยเหลือสังคม

Nursing School ของ Australian Catholic University มีการจัดกิจกรรมคลินิคจำลองและกิจกรรมจัดคลินิคในชุมชนเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองเรียนรู้ผู้ป่วยจริง ทำให้นักศึกษามีความรู้และความพร้อมในการทำงานจริง นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้คำปรึกษานักศึกษาในเวลาที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การปรับตัว หรือการหางานในอนาคต

3. Indicative Graduate Salary

คือการสำรวจรายได้เฉลี่ยของนักศึกษาที่จบจากสถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งรายได้เฉลี่ยของนักศึกษาที่จบจาก ACU อยู่ที่ AUD45,044 ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นก็มาจากคุณภาพนักศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยคุณภาพของนักศึกษาก็เป็นผลมาจากคุณภาพของหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและการทำงานของนักศึกษา

สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะเรียนต่อในด้าน Nursing ที่ Australian Catholic University ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อเตรียมตัวในการเรียนต่อกับทางตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่

โอกาสในการเปิดทางสู่อาชีพพยาบาลรอน้องๆอยู่ที่ ACU