ประกาศนียบัตร NAATI

เราให้บริการแปลเอกสารที่รับรองโดย NAATI ทั้งจากการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ด้วยประสบการณ์ทางด้านภาษามากกว่า 50 ปี

การรับรองโดย NAATI นั้น หมายความว่าการแปลของเราได้รับการรับรองและยอมรับภายใต้ Australian National Accreditation for Translators and Interpreters (NAATI) และสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานรัฐบาลของออสเตรเลีย รัฐบาลนิวซีแลนด์ และภาคเอกชนได้

เราเชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าของออสเตรเลีย ซึ่งเอกสารแปลที่ได้รับการรับรองโดย NAATI นั้นสามารถนำไปยื่นได้ทันที โดยไม่ต้องได้รับการรับรองเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานฑูตออสเตรเลียที่กรุงเทพ ซึ่งทำให้คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ประกาศนียบัตรโดย NAATI

นักแปลหลักของพวกเราคือคุณ ปิ๊ป พนัสบดี บัตรรับรองหมายเลข CPN5MO45A

ประเภทของเอกสาร

เราสามารถแปลเอกสารได้ทุกประเภท ทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย อีกทั้งเรายังมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง:

 • เอกสารยืนยันตัวตนพื้นฐาน: บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร
 • เอกสารและใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน สถานภาพโสดหรือหย่า
 • ใบมรณะบัตร
 • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวตามกฏหมาย
 • หนังสือรับรองการอุปการะบุตร
 • ใบขับขี่
 • ผลการเรียนใบปริญญา และใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา(ระดับมหาวิทยาลัย)
 • ใบรับรองประวัติอาชญากรรมและหนังสือรับรองความประพฤติของตำรวจ
 • สัญญาต่างๆ ซึ่งรวมถึงสัญญาการซื้อและการขาย สัญญาการเช่าและสัญญาการโอนกรรมสิทธ์ที่ดิน
 • จดหมายทางธุรกิจ จดหมายส่วนตัว และจดหมายทางการ
 • บทความข่าวและวิทยานิพนธ์

 

*เงื่อนไขการรับงานแปลเอกสารของบริษัท CP & Co International Pty Ltd trading as Thai Communication Services

ในการรับรองเอกสารแปล ผู้แปลหรือทางบริษัท ซีพี อินเตอร์แนชั่นแนล (ภายใต้ชื่อ Thai Communication Services) ไม่สามารถยืนยัน รับรอง หรือแก้ไขในเอกสารต้นฉบับของท่านให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องของเนื้อหา การนำไปใช้ทางกฏหมาย หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฎอยู่บนเอกสารต้นฉบับที่ท่านนำมาให้แปล ผู้แปลและทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้เอกสาร เช่น ขาด ชำรุด หรือสูญหายได้ 

 
งานแปลที่แปลโดยนักแปลที่ผ่านการรับรองจาก NAATI ของเรานั้นเป็นที่รับรองของหน่วยงานโดยรวมเกือบทุกที่ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในออสเตรเลีย แต่ทั้งนี้ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงกฏ ข้อบังคับขององค์กรต่างๆอย่างกระทันหันโดยไม่ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบล่วงหน้า เช่น NAATI, Department of Home Affairs หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

ทำไมต้องเลือก CP International?

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เราช่วยเหลือลูกค้ามามากกว่า 15,000 ราย

หนึ่งในค่านิยมหลักของเราคือ “ทำให้เสร็จ” – การมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าตรงเวลาและด้วยราคาย่อมเยา

การแปลทั้งหมดของเรารวมไปถึงบริการรับรองสำเนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งคุณจะได้รับการรับรองสำเนาของ:

 1. เอกสารของคุณที่ได้รับการแปลเรียบร้อยแล้ว
 2. ใบรับรองการแปลของคุณ
 3. สำเนาของต้นฉบับ

เราเก็บข้อมูลของลูกค้าทุกคนเป็นความลับ พร้อมทั้งตรวจเช็คและจำกัดความเป็นส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่า เอกสารต้นฉบับและเอกสารที่แปลแล้วเสร็จจะถูกมอบให้แก่ลูกค้าและตัวแทนที่ได้รับอนุญาติแล้วเท่านั้น

เราเป็นบริษัทที่เจ้าของเป็นชาวออสเตรเลีย 100% โดยมีออฟฟิศอยู่ในซิดนีย์ เมลเบิร์น กรุงเทพ และเชียงใหม่

ACN: 077 913 396

ABN: 17 077 913 396

นี่คือเหตุผลอื่นๆว่าทำไมคุณควรเลือก CP International

ค่าบริการ 

*** ขอความร่วมมือรับงานแปลทางไปรษณีย์และทางอีเมล์เท่านั้นตามนโยบาย Social Distancing ช่วงโควิด ***

เนื้อความทั่วไป

$38.50 ต่อคำภาษาอังกฤษ 100 คำ

1,000 บาท ต่อคำภาษาอังกฤษ 100 คำ

จดหมายส่วนตัว, หนังสือแสดงเจตจำนง, สัญญาทั่วไป, ใบแสดงผลการเรียน, งบการเงิน, หนังสือมอบอำนาจ, พินัยกรรม, ใบรับรองประวัติอาชญากรรม

Pro Forma 

(เอกสารทั่วไปที่ออกโดยราชการ)

การแปลแบบรับรองโดย NAATI:

 • $66 หรือ 1,700 บาท ต่อเอกสาร 1 ชุด

สูติบัตร, ใบสำคัญการสมรส, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองสถานภาพโสด, ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว, ทะเบียนบ้าน, ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการศึกษา, มรณะบัตร

เนื้อความกึ่งซับซ้อน

$66 per ต่อคำภาษาอังกฤษ 100 คำ

1,700 บาท ต่อคำภาษาอังกฤษ 100 คำ

สัญญาเกี่ยวกับการค้า, สัญญาการเช่า, หมายจับ, หมายศาลทั่วไป

เนื้อความซับซ้อน

$88 ต่อภาษาอังกฤษ 100 คำ

2,200 บาท ต่อคำภาษาอังกฤษ 100 คำ

เนื้อความทางการแพทย์และกฏหมาย

สำเนาเพิ่มเติม

$1 ต่อหน้า

30 บาท ต่อหน้า

ค่าดำเนินการสำหรับสำเนาเพิ่มเติมที่รับรองโดย JP

$30 ต่อหน้า

700 บาท ต่อหน้า

เราไม่เก็บค่าดำเนินการรับรองโดย JP ตามหลักจรรยาบรรณของ JP แต่เรามีการเก็บค่าดำเนินการทำสำเนา

การแปลแบบเร่งด่วน

คิดเพิ่ม25%จากราคาของการแปลที่เลือก

ค่าขนส่งและไปรษณีย์

กรุงเทพและบริเวณโดยรอบ: 200 บาท / $8

จังหวัดอื่นๆในประเทศไทย: 300 บาท / $11

ภายในประเทศออสเตรเลีย: $15

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กรอกรายละเอียดในฟอร์มออนไลน์และเลือกบริการที่คุณต้องการ

2. หากเป็นเอกสารทั่วไป เราจะคำนวณค่าแปลให้คุณโดยอัตโนมัติ ส่วนเอกสารที่ซับซ้อนเจ้าหน้าที่จะคำนวณราคาให้

 3. จ่ายเงินค่าแปลด้วยการโอนเงิน

4. เราดำเนินการแปลเอกสารของคุณ

5. เราจะส่งเอกสารที่แปลแล้วเสร็จให้คุณทางไปรษณีย์หรืออีเมล

ทีมงานแปลของเรา

ปิ๊ป พนัสบดี หมายเลข NAATI CPN5MO45A นักแปลมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับตั้งแต่ปี 1984

คริส พนัสบดี หมายเลข NAATI CPN1DS27 นักแปลมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับตั้งแต่ปี 1988