17 May 2021

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง!!!⁣

🌈 ราคาค่าบริการเริ่มต้น 88,000 บาท/AUD3,300⁣*

เงื่อนไขการบริการ⁣

โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะผู้สมัครหลักที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้⁣
👉🏻 ไม่มีประวัติวีซ่าซับซ้อน เช่น ปฏิเสธ อยู่เกินวีซ่า ทั้งของออสเตรเลียและทุกประเทศ⁣
👉🏻 ไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง คดีอาญา ความสัมพันธ์ทับซ้อน⁣
👉🏻 ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าตรวจสุขภาพ และอื่นๆ⁣

โปรโมชั่นนี้หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วีซ่านี้ได้รับการยกเว้นให้เข้าประเทศออสเตรเลียได้ 🥳

⁣*ไม่ตามค่าเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ช่วง #WFH
จ.-ศ. เวลา 9:00-17:00 น.
081-3596189/ 081-3596190⁣⁣⁣
Line: https://buff.ly/3bT8KmF⁣