26 November 2018

ทุนการศึกษาของ Federation University Australia ในปี 2019

Federation University Australia มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติที่จะเริ่มเรียนภายในปี 2019 โปรดอ้างอิงจากใบปลิวที่แนบมาและข้อมูลด้านล่าง

วิทยาเขตที่รัฐวิคตอเรีย

  • ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนดี

นักเรียนที่เรียนปริญญาแบบ course และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สูง จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ของค่าเทอม สามรถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาและเกณฑ์คะแนนภาษาได้ที่federation.edu.au/scholarships

  • ทุนสำหรับหลักสูตรบริหารและ IT

นักเรียนทุกคนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตรบริหารและ IT ในระดับปริญญาแบบ coursework จะได้ทุนจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ของค่าเทอมทันที สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ federation.edu.au/international/study-atfeduni/apply/after-you-apply/scholarships

วิทยาเขตที่บริสเบน

  • ทุนการศึกษา Emerging Leaders

นักเรียนที่เริ่มเรียนปริญญาในหลักสูตรบริหารหรือ IT แบบ coursework จะได้ทุนการศึกษาเป็นจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ของค่าเทอมทันที

  • ฟรีทุนการศึกษาสำหรับการฝึกงานอย่างมืออาชีพ

นักเรียนที่มีสิทธิในทุนนี้จะได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งโปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยการเวิร์คช็อปทั้ง 4 ครั้งเพื่อเตรียมความพร้อม และการฝึกงาน 8 ถึง 12 สัปดาห์ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับภูมิหลังและเป้าหมายอาชีพในนาคตของผู้สมัคร

  • โปรแกรม Professional Year

นักเรียนที่มีสิทธิในทุนนี้ จะได้รับทุนจำนวน 2,000 ออสเตรเลียนดอลล่าห์ในช่วงระหว่าง Professional Year นี้

รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆสำหรับทุนการศึกษาที่วิทยาเขตบริสเบนสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ federation.edu.au/brisbane/scholarships

FedUni Agent Enews