Tag Archives: ทำงานเมืองนอก

โอกาสทำงานเต็มเวลาหลังเรียนจบในออสเตรเลียด้วยวีซ่า Skilled – Graduate (Temporary) Visa SC 485

ช่วงนี้คุณหมอวีซ่าเชื่อว่าน้องๆที่ได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าถาวร หรือ PR โดยอาศัยช่องทางของวีซ่าทักษะ (General Skilled Migration หรือเรียกย่อว่า GSM) ไปมากต่อมากราย คงจะเริ่มได้รับจดหมายจากอิมมิเกรชั่นโดยตรง หรือจากเอเย่นที่ยื่นเรื่องให้ส่งต่อกันมาถึงข่าวแห่งการปั่นป่วนอีกครั้งของการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดการณ์ (หลังการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาอย่างนับครั้งไม่ถ้วน โดยไม่มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าด้วย) โดยครั้งนี้...