Tag Archives: cpinter

ยังเป็นยุคของออสเตรเลียหรือไม่ – ข้อพึงทราบสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนที่ประสงค์จะต่อวีซ่าที่ออสเตรเลีย หรือขอวีซ่าตรงมาจากนอกออสเตรเลีย – ระบบ Genuine Temporary Entrant หรือ GTE ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 5 November

สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณหมอวีซ่าได้มีโอกาสไปประชุมประจำปีที่มหาวิทยาลัย UNSW จัดโดย UNSW Global และได้พบกับเพื่อนร่วมงานในสายเอเย่นท์นักเรียนหลายเจ้าจากหลายประเทศ ต่างก็บ่นตุ๊บตั๊บถึงกฎหมายใหม่เกี่ยวกับวีซ่านักเรียนอันเข้มงวดขึ้นมากของออสเตรเลีย ได้ข่าวมาว่าปีหน้า 2012 จะมีอีกหลายสถาบันอาจโดนสั่งปิด ...