ทำไมต้องเลือก CP International?

สาขาของเรา

ที่อยู่: เลขที่ 408/35 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9 
ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 10400
ประเทศไทย
https://goo.gl/maps/DBER5KWN1e82

โทร: +66 2 278 1236
ไลน์: @cpinter
อีเมล: bangkok@cpinternational.com

ที่อยู่: 107/20 ซอย 7 บัาน หมู่ 14
ตำบลสุเทพ 
อำเภอเมืองเชียงใหม่  เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย
https://goo.gl/maps/vgM4jxwEAeq

โทร: +66 5 332 8234
ไลน์: @cpchm
อีเมล: chiangmai@cpinternational.com

ที่อยู่: Suite 1003, Level 10, Equitable House
343 Little Collins St
Melbourne VIC 3000
Australia
https://goo.gl/maps/CH3f6Hdo4xR2

โทร: +61 3 9602 5355
ไลน์: @cpintermel
อีเมล: melbourne@cpinternational.com

ที่อยู่: Suite 1, Level 6, Labor Council Building
377-383 Sussex St
Sydney NSW 2000
Australia
https://goo.gl/maps/2KBcjwG1gpq

โทร: +61 2 9267 8522
ไลน์: @cpinter
อีเมล: sydney@cpinternational.com