โอกาสดีสำหรับน้องๆที่ต้องการอยากเรียนหลักสูตรในระยะสั้น ด้วยความถนัดในช่วงระยะเวลาปริญญาตรีที่อาจจะไม่ได้มีความถนัดในสาขาวิชาบริหารธุรกิจแต่ในชีวิตการทำงานแล้ว สาขาบริหารธุรกิจนับเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งควบคู่การทำงาน โดยวันนี้พี่ๆ CP International อยากแนะนำสถาบัน Kangan Institute ที่อยู่เมืองเมลเบิร์น ที่มีสายวิชาชีพให้เรียนหลากหลายสาขาวิชามากมาย

kangan Institute

สำหรับน้องๆที่มองหาคอร์สเรียนทางด้านธุรกิจที่ไม่ต้องเรียนเป็นระยะเวลานาน จบมาแล้วสามารถนำมาใช้งานในชีวิตการทำงานประจำวันได้จริง ทางพี่ๆ CP International ขอแนะนำคอร์สทางฝั่งบริหารธุรกิจ ของสถาบันที่ได้รับมาตรฐานรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย Kangan Institute (Technical and further education) ซึ่งคอร์สในฝั่งบริหารธุรกิจ ของสถาบันนี้ แบ่งประเภทคอร์สออกเป็น 2 สาขาหลักคือ

1.สาขาบัญชี Accounting

kangan Institute

การเรียนทางด้านการบัญชีนั้น หลังจากเรียนจบแล้วสามารถนำความรู้ไปทำอะไรได้หลากหลาย ไม่ได้จำกัดว่าต้องอยู่เพียงอย่างเดียวว่าต้องเป็นนักบัญชี เพราะว่าในหลักสูตรก็จะมีการเรียนวิชาพื้นฐานอื่นๆอยู่ด้วย ทั้งการเงิน (Finance), การตลาด (Marketing), และธุรกิจ (Business) น้องๆสามารถเป็นนักบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor), เป็นที่ปรึกษา (Advisory) ให้กับบริษัทต่างๆ ในเรื่องของบัญชีและภาษีได้ และก็ยังสามารถเป็นอาจารย์สอนบัญชีเหมือนอาจารย์หลายๆท่านได้

2. สาขาการจัดการและการเป็นผู้นำ (Leadership and management)

Kangan Institute

อาชีพด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ น้องๆที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้นำ สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ควบคู่กับความรู้ทางด้านสาขาอื่น เพื่อสร้างโปร์ไฟล์ของน้องๆให้ดูดีขึ้นเพื่อใช้ในการสมัครงาน โดยไม่ว่าจะเป็นสาขาการท่องเที่ยว การเงิน การบริหารงานไอที ก็ล้วนจะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความสามารถในการทำงานได้กับทุกๆสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการจัดการและการเป็นผู้นำ เป็นความรู้ที่ไม่ได้เน้นที่สาขาใดสาขาหนึ่ง จะเปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยทักษะความรู้ความสามารถที่มีความหลากหลายนั่นเองที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง นอกจากนี้น้องๆที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้นำ ก็ยังได้สั่งสมความรู้และทักษะในการที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวในอนาคตอีกด้วย

Kangan Instituteซึ่งการเรียนการสอนทางด้านการบัญชี (Accounting) และ การจัดการและการเป็นผู้นำ (Leadership and management) ที่ Kangan Institute แบ่งออกเป็น 2 ระดับทั้ง 2 สาขาวิชา โดยเริ่มจากระดับพื้นฐานคือ certificate เป็นเวลา 6 เดือน และdiplomaเป็นเวลา 6 เดือน เพราะฉะนั้นน้องๆสามารถเรียนโดยใช้ระยะเวลาโดยรวมเพียง 1 ปี จะได้ใบประกาศถึง 2 ใบด้วยกัน รวมทั้งยังสามารถเอาไปใช้ประกอบการสมัครงานได้อีกด้วยโดยการเข้าเรียนสาขาการบัญชีและการจัดการและการเป็นผู้นำนั้น น้องๆไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องบัญชีหรือภาวะผู้นำมาก่อน เพราะว่าสถาบันนี้เริ่มสอนจากระดับพื้นฐาน (certificate) ทำให้น้องๆได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไล่ระดับไปจนถึงระดับที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริง (Diploma)

Kangan Institute

การรับเข้าเรียนสาขาบัญชีและการจัดการและการเป็นผู้นำนั้น น้องๆจะต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด แต่ไม่ต้องตกใจไปถ้าหากน้องๆบางคนยังไม่มีผลภาษาตามที่ทางสถาบันกำหนด เพราะว่าทาง Kangan Institute เองมีโรงเรียนสอนภาษาในตัว ที่สามารถใช้ผลการเรียนภาษาอังกฤษของทาง Kangan Institute เป็นทางเชื่อมเข้าเรียนคอร์สหลักกับทางสถาบันเอง

น้องๆคนไหนที่สนใจ มองหาคอร์สที่ใช้ระยะเวลาเรียนไม่นาน เรียนกับสถาบันที่มาตรฐานรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย กับสถาบัน Kangan Institute หรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อพี่ๆ CP International มาได้เลยนะคะ

สนใจเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย?สนใจติดต่อกับกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!