เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

ในระยะเวลา 20 กว่าปีที่เปิดให้บริการมา เราดูแลลูกค้ามากกว่า15,000 ราย และนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของลูกค้าที่ประสบความสำเร็จจากการให้บริการของเรา

น้องนุช The University of Western Australia, Perth?

ประสบการณ์การมา...

น้องเกม เรียนภาษาที่ APC, Sydney

การเรียนต่างประ...

น้องแอม Discover English, Melbourne

แอมต้องขอขอบคุณ...