Navitas English

Navitas English

Navitas English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย

navitas_english

Navitas มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษและมุ่งมั่นในการขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก จุดเด่นของสถาบันคือให้บริการแนะแนวให้คำปรึกษา ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน หรือเรื่องความเป็นอยู่ในออสเตรเลีย มีการจัดกิจกรรมกลุ่มนอกเหนือจากการเรียนภาษาปกติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาจากประสบการณ์จริง Navitas มีแคมปัสอยูในหลายเมืองใหญ่ของออสเตรเลียและอีกหลายประเทศ

Navitas English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีวิทยาเขตมากที่สุดในออสเตรเลีย

ในแต่ละปีที่ Navitas English มีการเปิดสอน English Language for Overseas Students (ELICOS) ให้กับนักเรียนกว่า 8,000 คน จากมากกว่า 50 ประเทศ และเปิดสอนมามากกว่า 30 ปี

น้องสามารถเลือกเรียนที่ Navitas English ได้หากน้องๆต้องการ

  • เรียนต่อมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยรัฐบาล (TAFE) คอร์สวิชาชีพ หรือ คอร์สฝึกฝนทักษะต่างๆ
  • เตรียมพร้อมในการสอบ IELTS, Cambridge หรือ การสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ
  • เพิ่มตัวเลือกในการทำงานและเตรียมพร้อมในการเริ่มทำงาน
  • เปิดโอกาสในการเดินทางและรับประสบการณ์ในออสเตรเลีย

เป็นที่น่าเชื่อถือของสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

Navitas English เปิดสอนคอร์สภาษาอังกฤษให้กับสถาบันระดับอุดมศึกษากว่า 70 แห่ง ซึ่งมากกว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่อื่นๆในประเทศออสเตรเลีย

ทางโรงเรียนจะเตรียมความพร้อมให้น้องๆประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียโปรแกรม Academic English นั้นมีสัดส่วนการผ่านถึง 92%

Navitas English ได้รับการรับรองจาก Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) และยังเป็นสมาชิกรุ่นแรกของสมาคมธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย

navitas_english2

Highlights

Navitas English

การสอนดีเยี่ยม

Navitas English6

กิจกรรมเข้าสังคม

การสอบทางภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL)

สาขาวิชาที่เปิดสอน และ เกณฑ์การรับเข้า

น้องๆที่สนใจสมัครเรียนต้องสามารถอธิบายความตั้งใจจริงในการไปเรียนภาษาอังกฤษได้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

วันเริ่มเรียน และ ที่ตั้งแคมปัส

สำหรับ คอร์ส General English และ IELTS Preparation นักศึกษาสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

navitars english
  • Sydney
  • Perth

ค่าเรียน และ โปรโมชั่น

Navitars

ค่าเรียน และ โปรโมชั่น

  • ELICOS  – เริ่มต้นจาก AUD $265/สัปดาห์.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง