วีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท 600)

Visitor / Tourist Visa Subclass 600

วีซ่าท่องเที่ยว (Subclass 600) เป็นวีซ่าที่ผู้เยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียใช้ถือเพื่อเดินทางเข้าออสเตรเลียเพื่อจุดประสงค์ด้านการท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อธุรกิจระยะสั้น หรือการเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียในระยะเวลาหนึ่ง

วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ผู้มาเยือนเข้าประเทศออสเตรเลียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อชมภูมิทัศน์ที่สวยงามของประเทศออสเตรเลียและกลับประเทศบ้านเกิดของตนได้อย่างไร้กังวล

วีซ่าท่องเที่ยวมีหลายประเภทและออกให้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ : ผู้ถือพาสปอร์ตของบางประเทศสามารถสมัคร Electronic Travel Authority (ETA) (Subclass 601) หรือวีซ่า eVisitor (Subclass 651) ได้ ซึ่งวีซ่าสองชนิดนี้คล้ายกับวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดา ต่างกันที่ได้ระยะเวลาวีซ่าตายตัว วีซ่ามีอายุรวมทั้งหมด 12 เดือน แต่อยู่ในออสเตรเลียได้ไม่เกิน 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง ส่วนผู้เยือนใดที่ต้องการอยู่นานกว่า 3 เดือนต่อครั้ง (เช่น อยากอยู่ 6 เดือนต่อครั้ง) จะต้องสมัครวีซ่าท่องเที่ยวแบบธรรมดาแทน (Subclass 600)

ลักษณะวีซ่าท่องเที่ยวประเภทต่างๆ

วีซ่าท่องเที่ยวแบ่งออกเป็นหลายประเภทย่อย ดังนี้

Tourists ผู้ที่ต้องการเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยวหรือเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน 10 สัปดาห์) หรือผู้ที่ต้องการไปเยี่ยมเพื่อนหรือครอบครัว

Sponsored Family visitors ผู้ที่ต้องการเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศออสเตรเลีย และใช้สมาชิกครอบครัวเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนเรื่องการเงินเพื่อเป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครอยู่ที่ออสเตรเลีย โดยสปอนเซอร์ต้องถือสัญชาติออสเตรเลียหรือเป็นประชากรถาวรแล้ว

Business Visitors ผู้มาเยือนเชิงธุรกิจเพื่อประชุม เข้าร่วมสัมมนา หรือ ประชุมร่วมที่ประเทศออสเตรเลีย

Approved Destination Visitors ผู้เยื่ยมเยือนที่ได้รับการอนุญาต (Approved Destination Visitor) คือ ผู้ที่ร่วมเดินทางมากับกลุ่มทัวร์จีนซึ่งมีหมายกำหนดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน

Frequent Traveller Visitors ผู้เยี่ยมเยือนประจำ (Frequent Traveller Visitors) คือ นักธุรกิจชาวจีนที่ทำธุรกิจในออสเตรเลียมาเป็นเวลายาวนาน

การเตรียมเอกสารวีซ่าท่องเที่ยวในแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ที่ไปเยี่ยมเยือน ที่ปรึกษากฎหมายเข้าเมืองของเราจะช่วยเลือกประเภทวีซ่าท่องเที่ยวที่ตรงและถูกต้องกับจุดประสงค์การเยี่ยมเยือนอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว พบปะเชิงธุรกิจ ส่งบุตรหลานเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หรือทดลองใช้ชีวิตกับคู่รักชาวออสเตรเลียก่อนแต่งงาน เป็นต้น

จองเพื่อรับบริการให้คำปรึกษาจาก Registered Migration Agents หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยของเราได้แล้ววันนี้ หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมจากเราผ่านทางโทรศัพท์!
 

หลักเกณฑ์ของวีซ่าท่องเที่ยว

เกณฑ์หลักของวีซ่าท่องเที่ยวต้องแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครเป็นผู้เยี่ยมเยือนชั่วคราวอย่างแท้จริง เช่น มีหลักฐานแสดงความตั้งใจว่าจะกลับประเทศตนทันทีหลังเสร็จธุระที่ออสเตรเลีย

สิ่งจำเป็นของการขอวีซ่าท่องเที่ยวคือ ต้องมีเงินเพียงพอต่อการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์เจาะจงอื่นอีกขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การเยี่ยมเยือน เช่น เอกสารสปอนเซอร์ของสมาชิกครอบครัวที่ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือ หลักฐานที่จะไปประชุมในออสเตรเลีย

การสมัครวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยวสามารถสมัครได้ทั้งในและนอกประเทศออสเตรเลีย แต่ตัวผู้สมัครจะต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับที่ตนเองยื่นสมัครวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยวมักยื่นขอผ่านช่องทางออนไลน์ แต่มีบางส่วนที่ยื่นผ่านช่องทางอื่น เนื่องจากกฎ Genuine Temporary Entrance (GTE) ทำให้การขอวีซ่าท่องเที่ยวมีความซับซ้อนมากขึ้น

ระยะเวลาและเงื่อนไขของวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะออกให้เป็นเวลา 1 ปีและสามารถเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง หากต้องการได้อายุวีซ่ามากขึ้นอาจต้องหาเหตุผลดีๆ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณา เป็นไปได้ว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะออกวีซ่าให้ 5 ปี ถ้ามีเหตุผลมากพอให้พิจารณา โดยทั่วไปผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวจะต้องออกจากออสเตรเลียทุกๆ 3 เดือน แต่ผู้สมัครก็สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบ 6 เดือน หรือ แบบ 12 เดือนได้ ทางเราสามารถให้คำปรึกษาได้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อเพิ่มโอกาสการขอนี้ให้สำเร็จ

อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นไม่สามารถทำงานได้  และร่วมกิจกรรมได้บางอย่างเท่านั้น เช่น กิจกรรมเชิงธุรกิจ หรือ ลงเรียนหรือฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือน ผู้ถือวีซ่าบางคนอาจได้รับเงื่อนไข ‘No further stay’ ติดมากับวีซ่า ซึ่งหมายถึงการไม่อนุญาตให้ต่อวีซ่าใดๆในประเทศออสเตรเลียได้


พวกเรา CP International เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวเนื่องด้วยประสบการณ์มากล้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant (GTE) ที่ได้รับจากการทำวีซ่านักเรียนมามากมาย เรารู้วิธีการที่จะตอบโจทย์กฎเกณฑ์นั้นและแนะนำว่าต้องเตรียมเอกสารอย่างไรเพื่อให้มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวมากที่สุด

การขอวีซ่าท่องเที่ยวจะไม่ใช่เรื่องน่าหงุดหงิดใจอีกต่อไป เพียงจองนัดปรึกษาเพื่อพบที่ปรึกษากฎหมายเข้าเมืองออสเตรเลียหรือติดต่อเรา CP International วันนี้