สำหรับ นักบัญชี คอมพิวเตอร์, ไอที วิศวกร และสถาปนิก
ลู่ทางการขอวีซ่าถาวร วีซ่าทำงาน และวีซ่าโดยมีรัฐสปอนเซอร์

เสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น.
ณ CP Office สาขาสีลม ชั้น 2 ตึก United Center ถนนสีลม

สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น
02 635 5445 Email: migration@cpinternational.com

มีคำถามเกี่ยวกับการสมัครหรือสถานะวีซ่าออสเตรเลียของคุณ? ต้องการสมัครเพื่อศึกษาต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลีย? สามารถขอคำแนะนำจากทีมคุณหมอวีซ่าได้ที่: