29th April, 2019

เด็กเรียนนิติศาสตร์หลายคนคงรู้กันดีว่าเส้นทางของการเรียนนิติศาสตร์นั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบซักเท่าไหร่ แต่เพื่ออุดมการณ์ของความยุติธรรมในกฏหมายที่พึ่งบังคับใช้ในประเทศนั้น ทำให้เหล่านักเรียนกฎหมายฝ่าฟันทุกๆขั้นตอนเพื่อไปถึงจุดสูงสุดคือการได้เข้าไปร่วมงานกับสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) โดยการสอบเข้าเพื่อบรรจุนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่างที่นักเรียนกฎหมายทราบกันดีคือการสอบเข้าบรรจุเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตุลาการนั้นจะต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ Study Law at MQ

โดยจะแบ่งเป็น 3 สนามสอบตามคุณสมบัติของผู้สมัคร คือสนามใหญ่ สนามเล็ก และสนามจิ๋ว ซึ่งจากข้อมูลในปีที่ผ่านๆมาจากนั้น จำนวนผู้สอบของสนามใหญ่นั้นสูงถึงราว 7,000 คน และอัตราการสอบผ่านเพียงหลักสิบเท่านั้น แต่ถ้าหากคุณสมบัติของผู้สอบนั้นมากขึ้นกลับทำให้มีโอกาสเข้าสู้สนามที่เล็กลง ในวันนี้เราจะมาพูดถึง “สนามจิ๋ว” หรือคือสนามที่มีคู่แข่งน้อยกว่า และโอกาสในการสอบผ่านมากกว่านั่นเอง แต่จะดีกว่าไหมถ้ามีสิทธิ์เข้าสอบในสนามจิ๋วได้ เพื่อเพิ่มโอกาสนี้ หลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์ แต่มีเพียงจำนวนไม่มากที่ ก.ต. นั้นอนุมัติให้สามารถใช้คุณวุฒิในการยื่นเข้าสมัครสอบ ซึ่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติจาก กต. นั้นคือ Macquarie Univeristy มหาวิทยาลัย Top ranking ใน ออสเตรเลีย นั่นเอง 

Study Law at MQ

หลักสูตรปริญญาโทของ Macquarie Univeristy นั้นเป็นหลักสูตร 1 ปี ได้แก่ Master Degree of Law majoring in Corporate and Commercial Law,  Environmental Law, International Law, Social Justice และ Master of International Trade and Commerce Law ซึ่งหากน้องๆต้องการนำไปใช้เป็นคุณวุฒิในการเข้าสอบสนามจิ๋วนั้น น้องๆสามารถเลือกเรียนได้สองสาขาย่อยซึ่งนอกจากจะสร้างความหลากหลายในองค์ความรู้แล้ว ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ กต. คือ 2 ปีนั่นเอง

Study Law at MQ

สำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายคนไหนที่ต้องการทำงานในสายกฎหมาย เช่น ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย, หรือ ในองค์กรเอกชน หรือต้องการวางแผนระยะยาวสำหรับการสอบเข้าเป็นข้าราชการตุลาการในประเทศไทยนั้น การเริ่มต้นด้วยหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตที่ Maquarie University คืออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะมีหลากหลายสาขาให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น Bachelor Degree of Law majoring in Corporate and Commercial Law, Criminology, Environmental Law and Management, International Law and Global Governance, Media, Technology and the Law, Public Policy, Law and Governance, และ Social Justice ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นการวางรากฐานทางความรู้ด้านนิติศาสตร์ผ่านแนวการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ซึ่งคือทักษะการคิดเกี่ยวกับ ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างต่างๆ และเน้นไปในเชิงปฏิบัตติจริง

Study Law at MQ

มากไปกว่าได้เรียนในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของ กต แล้ว น้องๆที่จะเข้าเรียนใน intake July 2019 นี้ ยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจำนวน $10,000 ต่อปีอีกด้วย ซึ่งหากน้องๆจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าศึกษา โดยหลักสูตร Bachelor of Law จะต้องมีผล IELTS ที่ 7.0 โดยแต่ละแบนด์  ไม่ต่ำกว่า 6.5 และหลักสูตร Master of Law จะต้องมีผล IELTS ที่ 6.5 โดยแต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0

อย่าปล่อยให้อาชีพในฝันเป็นแค่ฝัน จะดีกว่ามั้ยถ้าเราสามารถเพิ่มโอกาสได้ด้วยตัวเอง เข้ามาปรึกษาพี่ๆทีมงาน CP International เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

สนใจเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย? ติดต่อกับกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่