วีซ่ารับการรักษาทางการแพทย์ (ประเภท 602)

Medical Treatment Visa Subclass 602

วีซ่ารับการรักษาทางการแพทย์ คือ วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ วีซ่านี้จัดเป็นวีซ่าประเภทชั่วคราว

วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการรับการรักษา หรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนผู้ที่กำลังรับการรักษาในประเทศออสเตรเลีย โดยจะอนุมัติให้พำนักอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

วีซ่านี้ครอบคลุมการรักษาทางการแพทย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเล็กน้อย จนถึงการรักษากรณีใหญ่  และยังรวมไปถึงศัลยกรรมความงามอีกด้วย แต่วีซ่านี้ไม่รวมการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกหรือการตั้งครรภ์ทดแทน

วีซ่ารับการรักษาทางการแพทย์นี้ก็เปรียบเสมือนกับวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาพยาบาล

หลักเกณฑ์สำหรับวีซ่ารับการรักษาทางการแพทย์

วีซ่ารับการรักษาทางการแพทย์จะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

  1. การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องมีหลักฐานรับการรักษาจากแพทย์มาแนบกับเอกสารขอวีซ่า และต้องทำนัดหมายกับโรงพยาบาลไว้เรียบร้อยแล้ว
  2. การบริจาคอวัยวะ
  3. การเข้าประเทศระยะสั้น เพื่อตรวจสุขภาพหรือรับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  4. การเข้าประเทศในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนไข้ที่กำลังรับการรักษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย จะอนุญาตให้มีผู้ดูแลเพียง 1-2 คน ต่อคนไข้ 1 คนเท่านั้น
  5. การที่ผู้ที่มีวีซ่าชั่วคราวชนิดอื่นๆ มีเหตุผลทางการแพทย์ที่ไม่สามารถออกจากประเทศออสเตรเลียได้ตามกำหนด (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก)

นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์อื่นๆ สำหรับวีซ่าการรับการรักษาพยาบาล ตัวอย่างเช่น

  •  มีความตั้งใจจริงเพื่ออยู่ในประเทศออสเตรเลียในฐานะผู้พำนักระยะสั้น
  •  การรักษาที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือผู้พำนักถาวรเสียประโยชน์
  • การรักษาที่เกิดขึ้นไม่เสี่ยงต่อระบบสาธารณะสุขของประเทศออสเตรเลีย
  •  สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่พำนักอยู่ได้

การสมัครวีซ่ารับการรักษาทางการแพทย์

ในฐานะที่เรามีที่ปรึกษาเข้าเมือง พวกเราสามารถให้ความช่วยเหลือในการสมัครวีซ่ารับการรักษาทางการแพทย์ได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศออสเตรเลีย

การสมัครจะทำได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบการส่งเอกสารด้วยตนเอง วีซ่านี้ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้

หากท่านสมัครวีซ่านี้ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือ ท่านจะต้องรอให้วีซ่าของผู้รับการรักษา หรือผู้ขอวีซ่าหลักนั้นได้รับการอนุมัติก่อน

ระยะเวลาและเงื่อนไขของวีซ่ารับการรักษาทางการแพทย์

วีซ่าชนิดนี้อนุญาตให้เข้าออกประเทศออสเตรเลียและสามารถยืดระยะเวลาการพำนักที่ประเทศออสเตรเลียได้เหมือนกับวีซ่าท่องเที่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาที่จะเกิดขึ้น

เงื่อนไขของวีซ่าชนิดนี้คือผู้ถือจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน เรียนหนังสือหรือฝึกอบรมเกิน 3 เดือน และเจ้าหน้าที่มีสิทธ์ใช้ดุลพินิจให้เงื่อนไข “no futher stay” หรือการไม่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าต่อวีซ่าใดๆ ได้ภายในประเทศออสเตรเลีย


พวกเรา CP International เคยช่วยเหลือลูกค้าที่รับการรักษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม เช่น การจัดฟัน ทางเราสามารถช่วยตัดสินใจให้ได้ว่าจะเลือกสมัครวีซ่าออนไลน์ หรือส่งเอกสารด้วยตนเองดี และยังแนะนำได้อีกว่าลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าหรือไม่ (เพราะในบางกรณีลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า)

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำปรึกษา และ พูดคุยถึงวีซ่ารับการรักษาทางการแพทย์กับเราได้เลยวันนี้